Prodej - Planetová míchačka ORU 1500/1m³ - repase

Admin 29.03.2013

Cena (bez DPH): 630.000Kč

 

Popis:

- technický výkon 60 m³/hod

- užitečný objem mísicího bubnu 1,50 m³

- objem čerstvého betonu vyrobeného v jednom cyklu 1,0 m³

- míchací cyklus 60 s

- doba míchání 30 s

- max. velikost kameniva 63 mm

- celkový instalovaný výkon 45 kW

- nové obložení vnější, dno, míchací a stírací lopatky

- krytování víka míchačky s revizním otvorem

- vstupní otvory pro napojení technologie (voda, cement, přísady)

- pneumaticky ovládaný segmentový uzávěr

- bezpečnostní krytování otevření segmentu

- výměna náplní

- nátěrový systém (1x základ, 2x vrchní syntetický email)

  

 

kliknutím se okno zavře kliknutím se okno zavře kliknutím se okno zavře

 

 

   

Tel./fax: +420 495 542 004
email: info@gapa-vahy.cz 

www.gapa-servis.cz