Profit - Construction s.r.o.

Provádění speciálních stavebních technologií, bezvýkopová pokládka všech druhů inženýrských sítí metodou řízeného horizontálního vrtání, demolice, ukládání stavební suti a její recyklace a nakládání s odpady.Zemní práce. Doprava a mechanizace.

Adresa

Profit - Construction s.r.o.
Jihlavská 916
580 01, Havlíčkův Brod
IČ: 068 33 284

Provozní doba

Kontakt

Telefon 724 065 404

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska bezvýkopových technologií Stanislav Stejskal
724 065 404


Sortiment

Nabídka a přehled prováděných prací:

 

Bezvýkopové technologie:

 • Řízené horizontální vrtání
 • Bezvýkopová pokládka všech druhů inženýrských sítí metodou řízeného horizontálního vrtání, zatahování produktovou nebo jejich chrániček o průměrech DN 32 -800 mm, délky do 400 m a do hloubky až 15 m, zatahovaný materiál: PE, ocel, litina (vodovody, plynovody, kanalizace, energetické kabely, chráničky telekomunikačních sítí)
 • Relining – rekonstrukce řadů (vtahování potrubí)
 • Drenážní a odvodňovací vrty (sanace sesuvů)
 • Svařování PE potrubí:
 • DN 90 - 500 mm hydraulickými svařovacími soupravami
 • DN 32 - 630 mm elektrotvarovkami

 

Zemní práce, doprava a mechanizace

 • pásová a kolový rypadla, rypadlo nakladače, dozery, vibrační válce, nakladače
 • kráčející kolová rypadla
 • přídavná zařízení na mechanizmy (bourací kladiva, vrtací zařízení, demoliční nůžky)
 • nákladní vozidla sklopky (8x8, 6x6, 4x4), sklápěcí přívěsy,
 • tahač 6x4,  podvalník 35t, návěs nezaplachtovaný
 • zavážení cisternou PHM
 • kropící vůz

Demolice

 • Demolice stavebních objektů (budov)
 • Demolice betonových a živičných ploch
 • Odstranění ocelových konstrukcí
 • Likvidace černých skládek
 • Práce demoličními nůžkami

Nakládání s odpady, odpadové hospodářství :

 • Ukládání stavebních sutí
 • Prodej recyklátů (betonový, cihelný, asfaltový, tříděný, netříděný) a zeminy
 • Recyklace stavebních sutí – drcení betonů, cihel

Kontejnerová přeprava :

 • Přistavení a odvoz kontejnerů (kontejnery 4.8 m³, 4.8 m³ valník, 17,3 m³)
 • Přeprava materiálu (hydraulická ruka)

 Zámečnická dílna NEREZ :

 • Zakázková výroba z pohledové a průmyslové nerezi
 • Zámečnické výrobky a konstrukce z černé a pozinkované oceli
 • Vystrojení vodojemů a čerpacích stanic pro vodovody, čerpací stanice pro kanalizace
 • Technologické části ČOV
 • Oplocení a vybavení sportovních a dětských hřišť

Speciální práce :

 • Řezání spár do živičných, betonových, železobetonových ploch
 • Práce vysokotlakou technikou:
  • Čištění konstrukcí vodním paprskem
  • Tryskání konstrukcí vodou a pískem

 

 


Kvalita

Certifikace


Certifikace