PRŮMSTAV, a. s. - středisko monolitických konstrukcí a dopravy

PRŮMSTAV, a. s. - středisko monolitických konstrukcí a dopravy

Stavební společnost PRŮMSTAV, která vstupuje do sedmého desetiletí své existence, při své činnosti vždy sleduje moderní trendy, ať už jde o výstavbu nových budov, rekonstrukce, modernizace, adaptace, nástavby, či interiérové práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PRŮMSTAV, a. s. - středisko monolitických konstrukcí a dopravy
Kralovická 267
250 01, Zápy
IČO: 25105825

Kontakt

Telefon: +420 244 096 111
Mobil: +420 724 802 570
E-mail: miroslav.tuma@prumstav.cz
Web: www.prumstav.cz

Sociální sítě:      

O nás

Společnost PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) působí v oboru pozemního stavitelství mnoho let a má zde bohaté zkušenosti.
Dodávky stavebních prací realizujeme na celém území České republiky formou „na klíč“ i v rámci subdodávek, výstavbu novou i rekonstrukce.
Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla.

Sortiment

Středisko monolitických konstrukcí bylo založeno v roce 1984 a hned v počátcích se stalo synonymem pro moderní trendy tohoto odvětví v naší republice.

Jako jedni z prvních začali zaměstnanci střediska monolitických konstrukcí nahrazovat klasické bednění za velkoplošné. V začátcích se používalo bednění typu ISD NOE a testovalo se bednění tunelové. Po roce 1989, v rámci získaných zkušeností z realizace staveb v zahraničí, se postupně přešlo na systém bednění PERI. V současnosti využívají zaměstnanci střediska monolitických konstrukcí pro své práce i další rozšířený bednicí systém a to DOKA.

Díky příslušnosti ke skupině VINCI mají zaměstnanci střediska možnost sbírat zkušenosti dceřiných zahraničních společností se stejným zaměřením, což přispívá k růstu jejich odbornosti a kvality prováděných prací.

Pro svou činnost má středisko monolitických konstrukcí zázemí ve stavebním dvoře, ve kterém je vedle půjčovny bednění současně i ohýbárna armatury, zámečnická a truhlářská dílna.  Středisko monolitických konstrukcí disponuje stabilními i mobilními jeřáby, nákladní dopravou a příslušnou mechanizací.  Realizační týmy na jednotlivých stavbách mají podporu geodetů a technické přípravy střediska.

Středisko monolitických konstrukcí realizuje zakázky po celé České republice v bytové, občanské i administrativní výstavbě a to nejen v rámci vlastních dodávek společnosti PRŮMSTAV, ale i samostatně pro přímé objednatele. Středisko má rovněž zkušenost z realizacemi v zahraničí.

Díky návaznosti na dlouhodobou tradici a současně na moderní způsoby řízení si středisko udržuje postavení jednoho z hlavních dodavatelů monolitických konstrukcí v České republice.

Kvalita

Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 45001 a normativního dokumentu Rady kvality ČR "Systém managementu společenské odpovědnosti".

PRŮMSTAV je rovněž držitelem certifikátu, který potvrzuje, že společnost prokázala splnění kvalifikačních předpokladů definovaných Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů za účelem podávání nabídek veřejným zadavatelům.

PRŮMSTAV obdržel od Národního bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“.  Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení  – důvěrné.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska monolitů
Miroslav Tůma
+420 724 802 570

Další adresy

Sídlo společnosti :
PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
Tel.: +420 244 096 111
E-mail: info@prumstav.cz


Zařazení do kategorií