PSP s.r.o., Pelhřimov

PSP s.r.o., Pelhřimov


Betonárna typ STETTER CP40 s hodinovým výkonem 40 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PSP s.r.o., Pelhřimov
Myslotínská 2258
393 01, Pelhřimov
IČO: 46680781

Otevírací doba

PO - PÁ:   6:00 - 15:00 (delší otevírací doba dle dohody s odběrateli)

SO:  dle telefonické domluvy předem !

O nás

Stavební společnost PSP s.r.o. byla založena v Pelhřimově, navazuje na bývalé Pozemní stavby České Budějovice, ze kterých se oddělily Pozemní stavby Pelhřimov.

Hlavní náplní společnosti PSP s.r.o. je kompletní dodávka staveb, a to bytových, občanských i technické vybavenosti, obchodních, kulturních, školských, zdravotních, i výstavba průmyslových závodů. Specifické odborné práce, které nejsou předmětem společnosti, zajišťujeme ve spolupráci se svými stálými dodavateli.
Kromě kompletní dodávky staveb se společnost PSP s.r.o. zabývá výrobou betonových směsí, zaměřuje se na výstavbu betonových konstrukcí (jímky, čističky odpadních vod, opěrné zdi, atd.) a je majitelem systémového bednění PASCHAL.

Sortiment

 • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1 vč. změn ČSN P ENV 13670-1 vč. změn
 • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
 • Vodostavební betony
 • Betony odolné agresivnímu prostředí
 • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1× MIX 7 m³ (T815)
 • 1× MIX 9 m³ (MAN)
 • 1× Sklápěč 6t (AVIE)
 • 2x Multi

Čerpadla betonu

Reference

ROK 2017

 • Výstavba skladů steliv – investor Tomáš Mazanec

ROK 2016

 • Kryté hnojiště, Jelcovy Lhotky – investor Ing. Zbyněk Pípal
 • Plocha pro krmiva a steliva na p.č.15 v k.ú. Záhoří u Humpolce – investor Michaela Kameníková
 • Oprava sociálního zařízení na parketu v Hořepníku – investor Obec Hořepník
 • Základové patky a opěrná zeď - investor Gold Servis v Pelhřimově
 • Oprava zpevněných ploch – investor IROMEZ s.r.o.
 • Oprava márnice na hřbitově v Hořepníku – investor Obec Hořepník
 • parkoviště pro Profi – hobby – investor Ing. karel Kratochvíl

ROK 2015

 • Reprodukční stáj v Pacově – investor Selekta Pacov a.s.
 • Oprava podlahy v dílně v Pelhřimově – inv. Metal Produkt
 • Přístavba stáje pro dojnice v Hořepníku – investor Agrodam Hořepník s.r.o.
 • Oprava vstupu na ZŠ Pelhřimov – investor Kraj Vysočina
 • Oprava teplovodu u autobusového nádraží v Pelhřimově – investor Iromez s.r.o.
 • Přístavba skladů a regálů pro Profi-hobby – investor Ing. Karel Kratochvíl
 • Opěrná zeď u RD ve Skrýšově – investor Mgr. Zdeněk Martínek
 • Oprava podlahy v dílnách – investor METAL PRODUKT s.r.o.
 • Rekonstrukce RD v Olešné

ROK 2014

 • Sklad brambor a obilí na p.č.468/3 a 468/7 k.ú. Plevnice – investor Ing. Martin Čížek
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže v Bělé – investor Obec Bělá
 • Přístavba skladu brambor v Pacově – investor Selekta Pacov a.s.
 • Stavební úpravy bramborárny na st.p. 247 v kat. území Hořepník – investor „AGRODAM Hořepník, s.r.o.“
 • Vybudování dětského sportovního hřiště v Libkově Vodě – investor Obec Libkova Voda
 • Oprava zpevněných ploch v Pelhřimově – investor Iromez s.r.o.
 • Kryté hnojiště Vokov – investor Tomáš Mazanec
 • Stavební práce na víkendovém objektu v Želivi

ROK 2013

 • Revitalizace zahrady v Pelhřimově – investor manž. Pekárkovi
 • Oprava kaple sv. Kříže v Pelhřimově – I. etapa – investor Město Pelhřimov
 • Oprava podlah na překladišti – investor Technické služby města Pelhřimova
 • Stavební práce č.p.1133 v Pelhřimově
 • Oprava chodníku v ulici Boženy Němcové v Pelhřimově – investor Technické služby města Pelhřimova

ROK 2012

 • Oprava kaple v Babicích – investor Obec Babice
 • Opěrná zeď u KD v Buřenicích – investor Obec Buřenice
 • Opěrná zeď v Olešné – investor – Obec Olešná
 • Oprava senážní jámy v Hořepníku – investor Agrodam Hořepník s.r.o.
 • Rekonstrukce stodoly na dílnu v Prasetíně – investor M. Kratochvíl
 • Patky pro klimatizaci v Proteam v Pelhřimově – investor Proteam
 • Oprava opěrné zdi u Kauflandu v Pelhřimově
 • Opěrné zdi v areálu ZD Senožaty – investor ZD Senožaty

OSTATNÍ

 • Most Koberovice-D1 (STRABAG PE, 2000)
 • Tenisová hala Pelhřimov (MÚ Pelhřimov, 2000)
 • Most Mikulášov (HORSTAV Olomouc, 2000)
 • Výrobní hala Duno Moraveč (Bonek s.r.o. Pelhřimov, 2000)
 • Stáj pro 539 kusů dojnic ZD Velká Chyška (ZD Velká Chyška, 2002)
 • Most Pávov (HORSTAV Olomouc, 2000)
 • Oprava mostu Petrovice u Humpolce (STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Havlíčkův Brod, 2003)
 • Výrobní hala RIMOWA Pelhřimov (I.Kamenická spol. s r.o., 2000)
 • Zimní stadion Pelhřimov (MÚ Pelhřimov, 2002)
 • Bytové domy ul.Strachovská Pelhřimov (Bačina a.s. Pelhřimov, 2003)
 • Zemědělské objekty SPV s.r.o. Plevnice (AGOS a.s. Pelhřimov, 2003)
 • Zemědělské objekty Senožaty (Senagro a.s. Senožaty, 2001)
 • Správní budova Lesy a.s. Pelhřimov (I. Kamenická spol. s r.o., 2002)
 • Centrální kotelna Nová Cerekev (Jas spol. s r.o. Pelhřimov, 2002)
 • Výrobní hala KANA Pelhřimov (Bačina a.s. Pelhřimov, 2002)
 • Hotel Křemešník (I. Kamenická spol. s r.o., 2002)
 • Protihluková stěna D1 - 56km (Stavební technologie Humpolec, 2002)
 • Jímky odpadní 2x4130m ZD Velká Chyška (ZD Velká Chyška, 2002)
 • Nemocnice Pelhřimov (Status a.s. Humpolec, 2003)
 • Jímka odpadní 5800m3 Selekta Pacov (Selekta Pacov, 2002)
 • ČOV Božejov (Vodak spol. s r.o. Humpolec, 2002)
 • OÚ Obrataň (I. Kamenická spol. s r.o., 2003)
 • ČOV Kamenice nad Lipou (Vodak spol. s r.o. Humpolec, 2003)
 • Silážní žlab Zhoř (VOD Jetřichovec, 2002)
 • Oprava jímek (Škrobárny Pelhřimov a.s., 2004)
 • Monolitické stropy - Vysktyná u Jihlavy (Starkon Jihlava a.s., 2004)
 • Oprava podlah (Kartáčovny a.s. Pelhřimov, 2005)
 • Opěrné zdi (Škrobárny Pelhřimov a.s., 2004)
 • Škrobárna Pelhřimov (Starkon a.s., 2007)
 • ČOV Kamenice nad Lipou (Kamenice n/L, 2007)
 • Vodojem Brtná (Vodak s.r.o., 2007)
 • Jímka + silážní žlab v Hořepníku (Agrodam Hořepník, 2007)
 • Domov důchodců (Geosan Group a.s., 2008)
 • Bramborárna Hořepník (Agrodam Hořepník, 2008)
 • Přístavba č.p.1900 - FitFarma (Petr Valenta, 2008)
 • Senážní žlab + odpadní jímka Pacov (Selekta Pacov a.s., 2008)
 • Střední průmyslová škola Pelhřimov (Bačina a.s., 2008)
 • Kuželna v Pelhřimově (Status stavební a.s., 2008)
 • Cyklostezka v Pelhřimově (Status stavební a.s., 2008)

Další reference

Fotogalerie

Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována v akreditovaných laboratořích QUALIFORM a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno.

Základním produktem betonárny je transportbeton vyráběný v široké nabídce pevnostních tříd a druhů. Jedná se o betony vyráběné především podle normy ČSN EN 206+A1:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Kvalita betonové směsi je kontrolována v akreditovaných zkušební
laboratoři Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Betonárna PSP s.r.o. je držitelem certifikátu.

 • 204/C6/2019/020-040826
 • Prohlášení o shodě

Na betonárce PSP s.r.o. je od roku 1998 zaveden systém managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, který je udržován a pravidelně auditován.

Firma PSP s.r.o. Pelhřimov dále poskytuje tyto služby :

 • pronájem kontejnerů na beton pro transport betonu jeřábem
 • zajištění mobilních a stacionárních čerpadel na beton
 • pronájem systémového bednění PASCHAL vč. montáže a podpěrných stojek
 • řezání betonu, leštění betonu
 • rovnání betonu vibrační lištou
 • vibrování betonu ponornými vibrátory
 • zajištění dopravy vozidly LIAZ sklápěč - valník, Avia, Multi
 • možnost čerpání betonů až do výšky 46 metrů po telefonické domluvě min. 5 dní předem
 • provádění zemních prací stroji KOMATSU, UNC
 • veškerá stavební činnost

Na koho se obrátit

zástupce jednatele, technolog
Bc. Michal Rachač
724 393 395
Vedoucí střediska, objednávky
Josef Hrnčíř
606 627 378 , 565 324 615

Ceník

Ceník betonových směsí

Další adresy

Provozovna:
Myslotínská 2258
393 01 Pelhřimov

Telefon: +420 565 324 615


Zařazení do kategorií