Purum s.r.o. - Žebrák

Nově otevřené zařízení ke sběru a využívání ostatních a inertních odpadů a certifikovaných výrobků.

Adresa

Purum s.r.o. - Žebrák
lokalita Sedlec – Rybníčky
267 53, Žebrák
IČ: 62414402

Provozní doba

Individuálně dle domluvy.

Kontakt

Telefon 603 190 795

Na koho se obrátit

Provozní ředitel Ing. Viktor Fous
603 190 795

Obchodní ředitel Čechy SEVER Pavel Košík
737 269 767

Obchodní ředitel Čechy JIH Miloš Krásný
602 769 930

Obchodní ředitel MORAVA Jiří Gabrhelík
733 145 669


O nás

Společnost Purum s.r.o. je soukromá firma založená v roce 1994. Zabývá se zejména odstraňováním nebezpečných a ostatních odpadů, sanacemi ekologických zátěží a komplexním odpadovým hospodářstvím.


Sortiment

Příjem odpadů těchto katalogových čísel:

   Kód           Název odpadu

01 01 02    Odpady z těžby nerudných nerostů

01 04 08    Odpadní štěrky a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

10 01 01    Škvára struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02    Popílek ze spalování uhlí

10 01 03    Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

17 01 01    Beton

17 01 02    Cihly

17 01 03    Tašky a keramické výrobky

17 01 07    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06    Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

19 01 12    Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

20 02 02    Zemina a kameny

 

Příjem certifikovaných výrobků k využití, například popílky, struska apod.

Pro příjem je nutný rozbor dle Přílohy č. 10 k vyhl. 294/2005 Sb. (konkr. 10.1. a 10.2.). Tyto rozbory zajišťujeme.


Doprava a mechanizace

Vlastní popřípadě zajišťujeme odvoz jakýchkoliv odpadů a výrobků prostřednictvím naší specializované techniky.
 


Kvalita

Společnost Purum s.r.o., případně její smluvní partneři vlastní veškeré koncese a certifikace potřebné ke všem prováděným činnostem a nabízeným službám. Jednotlivé koncese a certifikace - viz odkaz .


Certifikace