PYTRS MORAVIA s.r.o.

PYTRS MORAVIA s.r.o.

Provádíme tryskání, frézování, bourání, broušení betonů, asfaltů a průmyslových podlah, realizace litých bezespárých průmyslových podlah.

Provozujeme půjčovnu stavební mechanizace, dále nabízíme prodej samonivelačních směsí včetně aplikace i jakož to centrální sklad samonivelačních směsí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PYTRS MORAVIA s.r.o.
Hrušecká 398
691 54, Týnec
IČO: 28090497

Kontakt

Telefon: +420 775 692 727
E-mail: pytrs@pytrs.cz
Web: www.pytrsmoravia.cz

O nás

Naše služby poskytujeme jak v České republice, tak i v zahraničí např. Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo a Maďarsko.

Sortiment

Zabýváme se přípravou pro průmyslové podlahy a přípravou mostů pro izolace. Provádíme tryskání, frézování, bourání, broušení betonů, asfaltů, průmyslových podlah a mostových desek. Tyto technologie jsou bezprašné, u každé technologie je odsávání.

Prováděné práce :

Frézování :

Frézování se používá ke srovnávání a snižování vodorovných betonových a asfaltových ploch. K frézování používáme různých elektrických i motorových fréz, od největších (dvou bubnové s pojezdem a záběrem 25 cm nebo jedno bubnové s pojezdem a záběrem 30 cm) až po nejmenší frézu (jednobubnovou bez pojezdu se záběrem do 25 cm). Frézy pracují na principu naklepávání nebo sekání nebo kombinaci obou. Všechny tyto stroje jsou spojeny odsávací hadicí o průměru 150 cm s velkým průmyslovým vysavačem. Frézování se používá ke srovnávání nerovností nebo očištění starých nesoudržných betonů a asfaltů před pokládkou nových povrchů, ke snížení povrchů. Na silnicích se frézování používá k vyspádování do kanalizačních vpustí, k odstranění dopravníhoznačení nebo ke zhotovení různých odvodňovacích pruhů. Frézováním se také provádí různé zdrsňování povrchů, např. prudké sjezdy a nájezdy. V zemědělství se používá zdrsňování povrchů na stáních pro dobytek.

Tryskání :

Tryskání je povrchová úprava vodorovných ploch (betonů, asfaltů, železa a keramických povrchů). K tryskání se používá tryskací stroj se záběrem 40 cm. Tento elektrický stroj pracuje na principu metání ocelových broků na plochu kde se následně broky odráží s částmi brokovaného povrchu a s pomocí odsávaného vzduchu a odrazu se vracejí do násypky, kde se oddělují broky od tryskaného materiálu. Tryskání se používá k přípravě silničních mostů, průmyslových podlah, průmyslových nátěrů, různých druhů izolací, pro otevření nových betonů odstraněním cementového mléka z důvodu lepší přilnavosti izolačních a podlahových materiálů. Dále pro odstraňování dopravního, vodorovného značení na silnicích, pro zdrsnění šikmých nájezdů, pro odstraňování nátěrů, na letištních plochách pro odstraňování zbytků pneumatik. Používá se všude tam kde je potřeba očistit a zdrsnit vodorovné povrchy.

Broušení :

Je to povrchová úprava vodorovných betonových, asfaltových, keramických a železných povrchů. Broušení provádíme strojní nebo ruční. Strojní broušení provádíme velkými strojovými bruskami s jedním nebo více diamantovými kotouči, kde každý stroj je odsáván průmyslovým vysavačem. Ruční broušení provádíme ručními bruskami s diamantovými kotouči nebo drátěnými kotouči. Využívá se také k dobroušení krajů po tryskání či frézování. Každá bruska je odsávaná průmyslovými vysavači. Broušení se používá pro čištění, převážně menších ploch nebo všude tam, kde není možné použít frézování nebo tryskání.

Ostatní práce :

 - bourání

Půjčovna stabeních strojů a mechanizace :

 - sortiment a podmínky

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY :

Realizujeme kompletní dodávky litých bezespárých průmyslových podlah pro soukromé i průmyslové objekty.
Pro realizace používáme materiály: epoxidové, metylmetakrylátové a cementové.

Výhody průmyslových podlah :

  • dekorativnost
  • bezespárost
  • pevnost
  • lehká údržba
  • odolnost proti olejům a chemikáliím

V případě použití MMA materiálu je zvýšený zápach, ale pochůznost již po cca 30 min jedné aplikace.

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ :

Samonivelační směsi

stáhnout PDF