QUALIFORM a.s. - Brno

Výkony zkušebny stavebních hmot

Adresa

QUALIFORM a.s. - Brno
Mlaty 672/8
642 00, Brno - Bosonohy
IČ: 494 50 263

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 14:00

Sociální sítě

Kontakt

Telefon 547 422 511
Mobil 728 046 624

Na koho se obrátit

Technický vedoucí pracoviště Ing. Zbyněk Jež
602 772 063

Ředitel odboru zkušebnictví Ing. Petr Vymyslický
721 748 040


O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. Působnost je zajištěna v rámci sedmi poboček v celé České republice: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Teplice, Valašské Meziříčí.

Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ – prostřednictvím sítě akreditovaných zkušebních laboratoří provádějící fyzikální a mechanické zkoušky zajišťuje, dle potřeby klienta, provádění zkoušek v celé České republice. Laboratoř zkouší a vzorkuje podle platných normovaných postupů a nově přejímaných Evropských norem, disponuje speciálními zařízeními pro zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.


Sortiment

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - působí v oblastech

 

STAVEBNÍ AKUSTIKA

 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření vzduchové neprůzvvučnosti

FYZIKÁLNÍ FAKTORY

 • měření osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
 • měření hluku a pracovním a mimopracovním prostředí

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

 • zkoušení betonových výrobků a prefabrikátů
 • zkoušení malt, potěrů a injektážních směsí
 • zkoušení lepidel pro keramické obklady
 • zkoušení cementů a popílků
 • zkoušení cihlářských výrobků
 • zpracování počátečních zkoušek typu (ITT)

STAVENÍ MATERIÁLY

 • zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu
 • zkoušení zemin, sypanin a kameniva
 • zkoušení asfaltových směsí
 • návrh receptur, úprava a zpracování průkazních zkoušek

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

 • zkoušení betonových a železobetonových konstrukcí
 • měření integrity pilot
 • zkoušení podkladních a konstrukčních vrstev vozovek
 • zkoušení asfaltových a cementobetonových krytů vozovek
 • zkoušení povrchových úprav a izolací

GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

 • inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy
 • inženýrskogeologický dozor
 • geotechnický monitoring