QUALIFORM a.s. - Brno (certifikační úsek)

QUALIFORM a.s. - Brno (certifikační úsek)

 

Výkon certifikačních úseků.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

QUALIFORM a.s. - Brno (certifikační úsek)
Mlaty 672/8
642 00, Brno - Bosonohy
IČO: 49450263

Kontakt

Telefon: 547 422 511
E-mail: info@qualiform.cz
Web: www.qualiform.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Po - Pá :  8:00 - 14:00

O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. Působnost je zajištěna v rámci sedmi poboček v celé České republice: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Teplice, Valašské Meziříčí.

Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

CERTIFIKACE - působí v blasti posuzování shody a certifikace systému managementu nepřetržitě od roku 1996. Jeho působnost je v rámci širokého portfólia oborů jako jsou stavebnictví, strojírenství, státní správa, potravináství, doprava a další.

Sortiment

CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU

(akreditovaný certifikační orgán č. 3011 a ověřovatel EMAS č. CZ-V-5005)

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBLASTI :

  - KVALITY

 • ISO 9001; ISO 3834-2
 • Systém kritických kontrolních bodů (HACCP)

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR (SJ PK)

- ENVIRONMENTU

 • ISO 14001
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) (EMAS)

- HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

 • ISO 50001

- BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • OHSAS 18001

- BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

 • ISO/IEC 27001

- SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 • ČSN 01 0391

POSUZOVÁNÍ SHODY

(akreditovaný certifikační orgán č. 3012; autorizovaná osoba č. 238; oznámený subjekt č. 1544)

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBLASTI :

-  POSUZOVÁNÍ VÝROBKŮ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

 • surovin
 • stavebních výrobků a materiálů
 • vybavení komunikací

- SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH STAVEBNÍCH DODAVATELŮ

- CERTIFIKACE PROCESŮ

 • svařování (řady norem ISO 3834, ISO 14554, ISO 17660)
 • provádění kovových kontrukcí

- PROVÁDĚNÍ  INSPEKCÍ

- ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SVÁŘEČSKÉHO DOZORU DLE ISO 14731

-  ZAJIŠTĚNÍ CERTIFIKACE SVÁŘEČŮ, PÁJEČŮ A PRACOVNÍKŮ NDT