QUALIFORM, a.s.

QUALIFORM, a.s.

 

Výkony zkušebny stavebních hmot.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

QUALIFORM, a.s.

,
IČO: 49450263

Kontakt

Telefon: 547 422 511
Mobil: 725 502 154
E-mail: info@qualiform.cz
Web: www.qualiform.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Po - Pá :   8:00 - 14:00

O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. 

Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ – prostřednictvím sítě akreditovaných zkušebních laboratoří provádějící fyzikální a mechanické zkoušky zajišťuje, dle potřeby klienta, provádění zkoušek v celé České republice. Laboratoř zkouší a vzorkuje podle platných normovaných postupů a nově přejímaných Evropských norem, disponuje speciálními zařízeními pro zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.

Sortiment

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - působí v oblastech :

STAVEBNÍ AKUSTIKA :

 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření vzduchové neprůzvučnosti

FYZIKÁLNÍ FAKTORY :

 • měření osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
 • měření hluku a pracovním a mimopracovním prostředí

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ :

 • zkoušení betonových výrobků a prefabrikátů
 • zkoušení malt, potěrů a injektážních směsí
 • zkoušení lepidel pro keramické obklady
 • zkoušení cementů a popílků
 • zkoušení cihlářských výrobků
 • zpracování počátečních zkoušek typu (ITT)

STAVENÍ MATERIÁLY :

 • zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu
 • zkoušení zemin, sypanin a kameniva
 • zkoušení asfaltových směsí
 • návrh receptur, úprava a zpracování průkazních zkoušek

STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

 • zkoušení betonových a železobetonových konstrukcí
 • měření integrity pilot
 • zkoušení podkladních a konstrukčních vrstev vozovek
 • zkoušení asfaltových a cementobetonových krytů vozovek
 • zkoušení povrchových úprav a izolací

GEOLOGIE A GEOTECHNIKA :

 • inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy
 • inženýrskogeologický dozor
 • geotechnický monitoring

Certifikáty