QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - Děčín

Provoz akreditované zkušebny stavebních hmot.
Provádění průkazních a kontrolních zkoušek betonů, kameniva, zemin, podkladních vrstev a směsí.

Adresa

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - Děčín
Uhelná 1896/2
405 02, Děčín IV - Podmokly
IČ: 28311060

Provozní doba

Kontakt

Telefon 412 519 667

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoří Ing. Jan Jašek ml.
+420 724 931 903

Vedoucí pracoviště Děčín Ing. Zdeněk Doležálek
+420 602 519 358


O nás

Společnost QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roce 2001. Jedná se o akreditovanou zkušebnu stavebních hmot č. S-301 s laboratořemi v Děčíně, Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Bratislavě a Svitu.


Sortiment

Naše zkušebna stavebních hmot provádí zkoušky:
 - čerstvého, ztvrdlého a stříkaného betonu
 - betonových výrobků a obrubníků
 - kameniva
 - cementů, malt a přísad do betonů
 - zemin a násypů
 - průkazní zkoušky zemin, betonů a návrhy směsí pro výrobu betonů.
Nad rámec běžných zkoušek naše laboratoř provádí i zkoušky integrity pilot, CBR in situ a statický modul pružnosti betonu v tlaku. Jednou z dalších možností laboratoře je poskytování geotechnických a geologických posudků.


Těšíme se na úspěšnou spolupráci.