QUALIFORM a.s. - Teplice

Zkušební laboratoř, provádějící fyzikální a mechanické zkoušky.

Adresa

QUALIFORM a.s. - Teplice
Tolstého 447
415 03, Teplice
IČ: 49450263

Provozní doba

Kontakt

Telefon 606 809 164

Na koho se obrátit

Technický vedoucí pracoviště Ing. Jakub Pokorný
606 809 164


O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. Působnost je zajištěna v rámci sedmi poboček v celé České republice: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Teplice, Valašské Meziříčí.

Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ – prostřednictvím sítě akreditovaných zkušebních laboratoří provádějící fyzikální a mechanické zkoušky zajišťuje, dle potřeby klienta, provádění zkoušek v celé České republice. Laboratoř zkouší a vzorkuje podle platných normovaných postupů a nově přejímaných Evropských norem, disponuje speciálními zařízeními pro zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.


Sortiment

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - působí v oblastech :

STAVEBNÍ AKUSTIKA :

• měření kročejové neprůzvučnosti •měření vzduchové neprůzvučnosti

FYZIKÁLNÍ FAKTORY :

• měření osvětlení •měření prašnosti v pracovním prostředí •měření hluku a pracovním a mimopracovním prostředí

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ :

• zkoušení betonových výrobků a prefabrikátů •zkoušení malt, potěrů a injektážních směsí •zkoušení lepidel pro keramické obklady •zkoušení cementů a popílků •zkoušení cihlářských výrobků •zpracování počátečních zkoušek typu (ITT)

STAVENÍ MATERIÁLY :

• zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu •zkoušení zemin, sypanin a kameniva •zkoušení asfaltových směsí •návrh receptur, úprava a zpracování průkazních zkoušek

STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

• zkoušení betonových a železobetonových konstrukcí •měření integrity pilot •zkoušení podkladních a konstrukčních vrstev vozovek •zkoušení asfaltových a cementobetonových krytů vozovek •zkoušení povrchových úprav a izolací

GEOLOGIE A GEOTECHNIKA :

• inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy •inženýrskogeologický dozor •geotechnický monitoring