Realsan Group, SE

Hydroizolační systém betonu SIKKATON ; sanace vlhkého zdiva BAUREX

Adresa

Realsan Group, SE
Ruprechtická 732/8
460 01, Liberec 1
IČ: 28701062

Provozní doba

Kontakt

Telefon 485 246 501-3
Fax 485 246 500

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti Ing. Petr Čeliš
485 246 501-3 , 602 441 743

Vedoucí administrativy prodeje Ing. Jana Hrabovská
724 233 427


O nás

Naše společnost umísťuje specializované výrobky stavební chemie z oblasti sanace vlhkého zdiva a hydroizolace na trhu České a Slovenské republiky.

Provádíme stavebně technické průzkumy, posudky, analýzy a navrhujeme efektivní řešení pro komplexní sanaci vlhkého zdiva podle nejmodernějších vědeckých poznatků a zkušeností.

Úzce spolupracujeme s významnými zahraničními partnery BAUREX GmbH a BORNIT GmbH a s nezávislou vědecko-výzkumnou laboratoří MIXIT GmbH.


Sortiment

Veškerý sortiment služeb, produktů a technologií společnosti RealSan s.r.o. se zabývá problematikou vlhkosti u stavebních konstrukcí (objektů) a to ze dvou základních pohledů:
- řešení důsledků působení vlhkosti = SANACE
- odstranění příčin vlhkosti = HYDROIZOLACE

Sanační omítkové systémy (10/0)

Jako sanační omítku označujeme takovou omítku, která obsahuje více jak 25 % vzduchových pórů v čerstvé maltě. Ty po vyzrání omítky umožňují transport vody ze zdiva ve formě vodní páry a současně slouží k uložení solí při jejich krystalizaci.

Energetická sanace vlhkého zdiva (9/3)

Energetická sanace vlhkého zdiva je novým trendem v oblasti sanací. Přináší produkty, které mají nejen sanační, ale i tepelně-izolační vlastnosti. Jejich λ se pohybuje pod hodnotou 0,07 a umožňují tak tzv. „zateplování vlhkého zdiva zevnitř“.

Speciální technologie utěsňování spár (14/1)

Utěsňování pracovních a dilatačních spár probíhá pomocí bobtnajících hydrofilních pryží, povrstvených plechů či kompresních profilů na elastomerické bázi.

Dodatečné chem.hydroizolace -injektáže (18/3)

Za chemické metody hydroizolace označujeme metody, které jako hydroizolační látku používají chemický roztok, který je do zdiva napouštěn (injektován) navrtanými otvory. Injektáže jsou časově nenáročné a řeší široké spektrum potíží s vlhkostí.

Plošné hydroizolace (21/3)

Plošné hydroizolace jsou velmi efektivní a používanou metodou odstranění příčiny vlhkosti. Patří mezi ně bitumenové (asfaltové) hydroizolace, silikátové hydroizolace či krystalizační pojezdové hydroizolace. Slouží k izolaci podlah i svislých ploch.

Speciální výrobky (11/4)

Biochemicky modifikované pojezdové hydroizolace, povrchové úpravy sanačních omítek, impregnace, prostředky pro likvidaci plísní a čistící prostředky.

    

Výrobky:

 • Sikkaton-B: prášková směs, která se při smíchání s vodou natírá ve dvou vrstvách na nový nebo starý beton; ošetřená plocha je odolná i proti tlakové vodě a ropným produktů
 • Betonplast: prášková směs, která po smíchání s vodou je vhodná na opravu statických trhlin starých i nových betonových konstrukcí
 • Pružná omítka: dvousložkový nátěr s vysokou přilnavostí, izoluje betonovou konstrukci s pohybujícími se trhlinami pracovních a dilatačních spár
 • Sikkaton-E:společně se Sikkatonem-B vytváří utěsňující ucpávku, která zabraňuje vtékání a průsaku vody
 • Hydroizolace:
  • DICO - hydroizolační bitumenová stěrka - silné vrstvení
  • Bornit - Hydroizolační hmota
  • Bornit - Hydroizolační elastická hmota
  • Bornit - Unibit
    
  • Sikkato
   Suchá maltová směs složená z portlandského cementu, křemenného písku a anorganických aktivačních chemikálií. Formou prorůstání a krystalizace materiálu do betonu vznikají vodou nerozpustné krystaly, které trvale chrání ošetřovanou betonovou konstrukci před nežádoucími průsaky spodní vody, tlakovou vodou a negativními vlivy agresivního prostředí. Materiál proroste betonem za 14 dní do hloubky 6 cm a vytváří tak s betonovou konstrukcí kompaktní celek
 • Sanace vlhkého zdiva:
  • BAUREX - N + Suchá maltová směs (SMS)
   - tekutá přísada do omítek proti vlhkosti zdiva v kombinaci se suchou maltovou směsí
  • BAUREX - N je tekutá přísada do pytlované suché maltové směsi BAUREX (SMS), která má ty schopnosti, že v maltovině vytvoří obrovské množství kapilárních pórů. Tato maltovina se aplikuje na vlhké zdivo, kde jste předem oklepali a očistili starou omítku. Vlhkost, která je ve zdivu, odchází ve formě vodních par póry vytvořenými v omítce. Rovněž sanitry, které jsou průvodním jevem vlhkosti vykrystalizují do těchto pórů. Výsledný efekt je ten, že omítka je naprosto suchá bez solných výkvětů a plísní.
  • Sanační omítky Baurex - dle WTA
   Jsou připraveny jako již hotové suché maltové sanační směsi. Jsou určeny především pro strojní, ale i ruční zpracování. Splňují směrnice WTA 2.2.91. Tento sanační systém je nasazován v případech extrémně porušených objektů solemi a vlhkostí. Sleduje dlouhodobou životnost a neporušené suché omítky bez solných výkvětů a opadávání u poškozeného zdiva.

     Publikace
     Novinky
 


Reference

     Reference:

 • Liberec- suterénní prostory zábavního centra Babylon
 • Liberec - izolace podlah - kasárna J.Žižky
 • Liberec- podúrovňové betonové konstrukce pro nový kostel Vratislavice n.N.
 • Semily - základová deska supermarketu Edeka
 • Krupka - koupaliště
 • Kralupy n.V. - záchytné jímky na ropné produkty
 • Praha - čerpací stanice Shell
 • Varnsdorf - výrobní haly TOS Varnsdorf


Kvalita

Certifikáty; ISO - klikněte zde .


Certifikace


Pro zvolení vhodného hydroizolačního a sanačního zásahu je vždy nezbytná prohlídka a posouzení objektu odborným technikem, provedení průzkumu a měření vlhkosti a salinity zdiva objektu, a následné zpracování návrhu sanačních opatření pro daný konkrétní objekt. Je důležité až nezbytné řešit sanaci komplexně, tzn. provedení hydroizolací a sanační omítek, vždy s ohledem na životnost provedených sanačních zásahů a následné využívání objektu uživatelem. Odborným poradenstvím specializovaných firem tak předcházíte nevhodným nebo částečným, tím pádem i zbytečným, sanačním zásahům.