Recyklační středisko Zájezd

Recyklační středisko Zájezd

Demolice, zemní práce, příjem stavebních odpadů, recyklace stavebního odpadu a prodej recyklovaného materiálů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Recyklační středisko Zájezd
Zájezd 1
27342, Zájezd
IČO: 40058441

Otevírací doba

Po-Pá:   7:00 - 16:30

So:       Po tel. dohodě

O nás

Působíme v oblasti demolic a zemních prací již od roku 1991 v rámci rozšiřování služeb pro své spokojené zákazníky je v provozu od roku 2009 i recyklační středisko, které dává možnost stavebním firmám z Prahy a Středočeského kraje ekologického likvidování stavebních odpadů z výkopů a demolic. O ekologické likvidaci dokládáme certifikát. Dále nabízíme různé druhy recyklovaných materiálů jako vhodné náhrady za materiály přírodní.

Sortiment

Služby:

-  přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci.

-  prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na tvorbu provizorních cest, zásypy,

   zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní  

   úpravy či jemně drcený asfalt.

 - nabízíme zemní, výkopové a stavební práce.

 - provádíme i mobilní drcení a třídění přímo na staveništi.

 - máme vlastní mechanizaci, která  je schopna Váš odpad naložit a přepravit na naší stanici.  

   Vlastníme čelisťové drtiče.

 

 

Vykupované odpady:

 

Kód odpadu

Název odpadu

Třída odpadu

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

O

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507

O

 

 

Prodávané recykláty :

    * Recyklované produkty z cihelné suti

Recyklát 0/63 (jednomletka)

Recyklát 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

 

    * Recyklované produkty z betonové suti :

Recyklát betonový 0/63 (jednomletka)

Recyklát betonový 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát betonový 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát betonový 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

 

   * Recyklované produkty z živice

Recyklát živičný 0/63 (jednomletka)

Recyklát živičný 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát živičný 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát živičný 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

 

    * Tříděná ornice a zemina

Zemina tříděná 0/8

Ornice tříděná 0/8

Jílovitá zemina (žlutka)

 

    * Šterkopísky

Štěrkopísek netříděný

Štěrkopísek tříděný 8/32

Štěrkopísek tříděný 32/63

Štěrkopísek tříděný zásypový 0/8

Doprava a mechanizace


Recyklační technika:

  • 2x drtič Sandvik QJ 341
  • třídič Sandvik QA 331
  • třídič McCloskey R105
  • dopravník 25m s násypkou Telestack LF 523
  • dopravník 24m  Telestack TL 424
  • dopravník 21m Telestack TL 421
  • třídicí lopata na rypadlo

 

Reference

Reference

Kvalita

Certifikace