REFAGLASS s. r. o.

REFAGLASS s. r. o.


VÝROBA - ŠTĚRKU Z PĚNOVÉHO SKLA


Jak nás kontaktovat?

Adresa

REFAGLASS s. r. o.
Na Flusárně 168
261 01, Příbram
IČO: 29155576

Kontakt

Telefon: +420 318 474 771
Mobil: +420 775 863 190
Fax: +420 318 635 162
E-mail: info@refaglass.cz
Web: www.refaglass.cz

Sociální sítě:      

O nás

Naše společnost REFAGLASS se zabývá výrobou lehčeného pórovitého kameniva - štěrku z pěnového skla. Štěrk z pěnového skla je izolační materiál, který je vyroben z odpadového obalového skla, je tedy 100% ekologický a znovu recyklovatelný. K největším výhodám tohoto materiálu patří nenasákavost vodou, nehořlavost, vysoká pevnost v tlaku a velmi nízká hmotnost. Je náhradou za kamenivo, štěrkopísek a mechanicky zpevněnou zeminu. Využití nachází jak v pozemním stavitelství, tak i v dopravních a inženýrských stavbách. Výroba je certifikována včetně kontroly jakosti výrobku dle harmonizované normy ČSN EN 13055:2017.

Doprava a mechanizace

Přeprava materiálu - volně ložený a Big bag

Kvalita

Výroba štěrku z pěnového skla je certifikována včetně kontroly jakosti výrobku dle harmonizované normy ČSN EN 13055:2017. Umělé kamenivo ze skleněných střepů lze použít jako podkladní vyrovnávací vrstvy vozovek, na úpravu povrchů bez dalších následných vrstev (např. jako je štěrkodrť v komunikacích a parkovacích plochách). Dále na zásypy a obsypy objektů a liniových staveb a v souladu s ČSN EN 132 85 lze naše kamenivo míchat s přírodními a jinými kamenivy a zeminami. Splňuje i technické požadavky pro směsi stmelené cementem, které se používají při stavbě a údržbě pozemních komunikací, ale i letištních a jiných ploch.

Na koho se obrátit

Obchod a marketing
Martina Coníková
+420 777 576 264
Obchodní a technický manažer
Jana Havlíková
+420 775 863 190

Ceník

Cenová nabídka

Další adresy

Sídlo:
U Nikolajky 382
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provoz Vintířov - Výroba
Vintířov 185
357 35 Vintířov

Distribučný sklad:
Auto Glass Recycling, s.r.o.
Šelpice 139
919 09 Šelpice u Trnavy
Slovenská republika


Zařazení do kategorií