Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava

Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava

Prodej lomového kameniva, písku, štěrkopísku, okrasného kačírku, strusky, zásypových materiálů, betonových a asfaltových drťí, žulových kostek, odseků a dalšího kameniva. Výroba a prodej recyklovaného materiálů. 

Uložení a výkup odpadů. Demoliční a zemní práce. Autodoprava.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava
Švermova 171/120
709 00, Ostrava - Mariánské hory
IČO: 26847833

Otevírací doba

Pondělí až pátek :    6:00 až 16:00 hod.

Sobota :                       8:00 až 12:00 hod.

O nás

Firma se zabývá prodejem přírodního lomového kameniva, písku, štěrkopísku, kačírku, okrasného kameniva, žulových kostek, strusek a dalších materiálů jako je betonový recyklát, asfaltová drť a recyklované lomové kamenivo. 

Nabízíme jak prodej z našich provozoven, tak zajištění dodávek kameniva pro rozsáhlé stavební akce.

Rádi Vám zpracujeme nabídku kameniva včetně dopravy přímo na stavbu.

Disponujeme autodopravou od 1tuny kontejnerem až po návěs cca 30tun. Dále nabízíme recyklované materiály : betonovou drť a asfaltový recyklát.

Mezi další předměty podnikání patří nakládání s ostatními odpady resp. jejich recyklace, dále pak příprava staveb, zemní práce a demolice staveb. 
V současné době je firma vybavena mechanizačně pro provádění středně velkých staveb, demolic a zpracování stavebních odpadů drcením a tříděním. Firma zaměstnává 30 stálých pracovníků.

Sortiment

Prováděné práce :

- prodej kameniva, velkoobchod, maloobchod

- Demolice
Zemní práce
Recyklace
Odstranění odpadů

SEZNAM VYKUPOVANÝCH ODPADŮ :

 • k.č. 17 01 01 beton
 • k.č. 17 01 02 cihly
 • k.č. 17 01 03 tašky a keramické výrobky
 • k.č. 17 01 07 směsi betonu, cihel a keramických výrobků
 • k.č. 17 03 02 asfaltové směsi
 • k.č. 17 05 04 zemina a kameny
 • k.č. 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

Dodávané odpady nesmí přesahovat limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a budou doloženy v rozsahu přílohy č.2, tabulky č.2.1 nebo přílohy č.10, tabulky č 10.1 a 10.2 podle vyhlášky 294/2005 Sb.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY :

 • Asfaltová drť netříděná
 • Betonová drť netříděná
 • Černouhelná struska

Recyklované materiály jsou použitelné pro zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch, do betonu, zdící malty a jádrových omítek, obecně jako náhrada přírodního kameniva, písku nebo strusky. Uvedené použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Ceník naleznete na našem webu .

OCELÁRENSKÁ STRUSKA :

 • UHK - struska ( 0-8, 0-32 mm )
 • UHK - struska ( 8-16, 8-32, 16-32 mm )
 • UHK - struska ( 32-63, 32-90 mm )
 • UHK - struska ( 90-150 mm )

PÍSKY A ŠTĚRKY :

 • Písek netříděný ( těžený ) - D 0-2 mm
 • Písek tříděný ( prosívaný ) - C 0-2 mm
 • Štěrk ( 0-4, 0-22 mm )

Ceník naleznete na našem webu.

Doprava a mechanizace

Mobilní čelisťový drtič HARTL PC 1055J
Mobilní hrubotřídič POWERSCREEN WARIORR 1400
Mobilní třídič POWERSCRREEN CHIEFTAIN 400
Dva kolové nakladače LIEBHERR L 556
Kolový nakladač LIEBHERR L 544
Kolový nakladač LIEBHERR L 542
Kolový nakladač LIEBHERR L 524
Kolový rypadlo LIEBHERR A 902 C Litronic
Kolové rypadlo LIEBHERR A 904 C Litronic
Dvě pásové rypadla LIEBHERR R 934 C
Pásové minirypadlo TAKEUCHI TB145
Kropící vůz LIAZ 100 SA8
Nákladní auto DAF FA55 C12 210 - nosič kontejnerů + hydraulická ruka
Vibrační deska WEBER CR4
Mobilní elektrocentrála 13 kwA

Reference

Rok 2009 :

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn. 230 000 t za rok
 • Výkop zeminy v množství 19 000 m³ pro výstavbu domova důchodců pro firmu JTA Holding
 • Demolice vlakové vlečky v průmyslové zóně v Ostravě Mošnov
 • Drcení betonu z vlakové vlečky v Mošnově v množství 10 000 t
 • Rekonstrukce víceúčelové sportovní haly v Havířově pro firmu Tchas
 • Výkopové práce pro výstavbu žel. podchodu v Třinci-Konské pro firmu OHL ŽS
 • Výkopové práce pro výstavbu nového žel. mostu v Ropici pro firmu Firesta
 • Výkop kanalizace a příprava území pro výstavbu příjezdové cesty pro nové RD v Ostravě-Bělá
 • Demolice stávající budovy a výkop základů pro novou výrobní halu pro WINNER
 • Recyklace kolejového kamene pro ČD
 • Třídění koksu pro OKD Doprava v množství 10 000 t
 • Třídění strusky pro PINMARK v množství 10 000 t
 • Demolice a recyklace budov v lokalitě Horní Suchá
 • Demolice průmyslových budov pro ŽDB Bohumín  

Rok 2008

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn.210 000 t za rok
 • Demolice, recyklace a příprava území pro výstavbu haly Befra Elektronic H. Suchá pro firmu Tchas
 • Demolice, recyklace a příprava území pro autobusové nádraží v Karviné pro firmu ZGR Saxa
 • Recyklace kolejového kamene pro ČD
 • Demolice a recyklace budov v lokalitě Horní Suchá
 • Demolice průmyslových budov pro ŽDB Bohumín
 • Zemní práce a výstavba retenční nádrže pro firmu Donghee v průmyslové zóně Český Těšín
 • Demolice, recyklace a příprava území pro výstavbu nové haly Dřevo Trust v Českém Těšíně
 • Revitalpark v Českém Těšíně pro firmu Zlínstav

Rok 2007

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn.180 000 t za rok
 • Spolupráce na demolici Cementárny CEMOS Ostrava a recyklace železobetonu
 • Demoliční a zemní práce vč. recyklace - Dekontaminace území TŽ pro OKD Dopravu
 • Demolice a zemní práce stadiónu v Ostravě-Zábřeh 
 • Úpravy koryta vodních toků pro Povodí Odry
 • Demoliční a zemní práce - výstavba silnice I/11 pro ODS, Elspol- Gattnar, MSME, aj.
 • Demoliční práce při přípravě území pro skladovacích prostor válcovny C v TŽ
 • Demoliční práce při přípravě území na nám. Republiky v Ostravě a recyklační práce

Kvalita

Používáme systém managementu jakosti, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009, systém enviromentálního managementu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Ke stažení

Certifikáty

Poznámka :

Recyklace "ostatních odpadů" tj. odpadů u nichž nepřesahuje nejvyšší přípustná koncentrace látek ve vodním výluhu třídu vyluhovatelnosti II podle vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se o beton, cihlu, asfalty bez dehtu, výkopové zeminy a slévárenské písky. Tyto odpady jsou drceny a podle potřeby odběratelů tříděny na frakce.

V součinnosti se subdodavateli zajišťujeme přepravu materiálů, výkopové práce, demontážní práce a demoliční práce. Obchodní činnost s přírodními písky, štěrkopísky, dekoračním kamenem a zámkovou dlažbou.

Na koho se obrátit

obchodní manažer - uložení odpadů
Ing. Radomír Janša
+420 739 521 000
obchodní manažer - prodej kameniva
Andrea Střondalová
+420 739 246 620

Ceník

Ceník kameniva
Ceník odpadu

Další adresy

Sídlo firmy :
Ridera Bohemia a.s.
28. října 2092/216
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833
Zelená linka: +420 800 888 860 
E-mail: info@ridera.eu


Pobočky