ROP-STAV s.r.o.

ROP-STAV s.r.o.

Nabízíme kompletní realizaci opravy vozovkových vrstev technologií recyklace za studena, včetně návrhu nejoptimálnějšího technologického postupu a receptury s použitím hydraulických a asfaltových pojiv.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ROP-STAV s.r.o.
Kočí 193
538 61, Chrudim
IČO: 040 50 479

Kontakt

Telefon: 775 673 678,
E-mail: cejnar@rop-stav.cz
Web: www.rop-stav.cz

O nás

ROP-STAV s.r.o. je stavební společnost se specializací na zemní práce, spodní stavby silničních těles, stabilizace zemin a recyklace vozovek. Přidruženou činností jsou demolice budov, přeprava sypkých hmot a projekční práce.

Sortiment

Recyklace za studena

Společnost ROP-STAV s.r.o nabízí kompletní realizaci opravy vozovkových vrstev technologií recyklace za studena, včetně návrhu nejoptimálnějšího technologického postupu a receptury s použitím hydraulických a asfaltových pojiv.


Stabilizace zemin

Společnost ROP-STAV s.r.o se zabývá technologií úprav zemin použití vápna nebo hydraulických pojiv za účelem zlepšení jejích vlastností. Použitím této technologie dochází k výrazným finančním a časovým úsporám při realizaci zemních těles dopravních a pozemních staveb. Současně nabízíme poradenskou činnost související se zpracováním technologického řešení stavby za účelem optimalizace zemních prací.


Oprava a výstavba komunikací

Nabízíme realizací místních a účelových komunikací, polních cest, cyklostezek, parkovišť a dočasných staveništních komunikací, včetně poradenské, projekční a inženýrské činnosti spojené s optimalizací navržených technických řešení skladeb komunikací a zpevněných ploch, s ohledem na maximální využití místního materiálu(použití technologií recyklací konstrukčních vrstev a stabilizací vytěžených zemin).

 

Reference

Reference

Opravy a modernizace silnic v obcích v Kraji Vysočina
- Opravy komunikací technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových a místních parametrů.
- Rozsah: v roce 2015 - 45.000m2

 

Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2015, VI. Etapa III/4026 Opatov – křiž. III/4029
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena za použití cementu a asfaltové emulze, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 15.000m2

 

Jaroměř – KIMBERLY CLARK – kompletní zhotovení parkoviště II.etapa
- Kompletní zhotovení parkoviště pro osobní automobily obsahující zemní práce, zhotovení konstrukčních štěrkových vrstev a pokládku balené

 

EURAC Hradec Králové-přístavba haly
- Zhotovení násypu ze stabilizovaných zemin, včetně výsivky , jako podklad pro zhotovení drátkobetonové desky skladovací haly fy. EURAC

 

Oprava silnice III/3433 v úseku křiž. I/37-Možděnice
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 8.000m2

 

Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v Čechách
- Provedení stabilizace zemin polních cest pro splnění požadavků únosnosti zemní pláně.
- Rozsah: 4.000m2

 

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-sil. I/17 – opravy objízdných tras
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 19.000m2

 

Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod ÚČOV Praha na Císařském ostrově – zemní práce – stabilizace zemin
- Provedení stabilizovaných násypů na stavebních objektu – okružní komunikace.
- Rozsah: 53.000m3

 

CONTINENTAL Jičín-přístavba haly
- Zhotovení násypu ze stabilizovaných zemin, včetně výsivky , jako podklad pro zhotovení drátkobetonové desky skladovací haly fy. CONTINENTAL

Kvalita

R - ealizace stavebních prací ve vysoké kvalitě s dodržování požadovaných termínů
O - chota a tvůrčí přístup k řešení jednotlivých zakázek
P - rofesionální přístup na všech úrovních.
STAV - íme na kvalitě.

Na koho se obrátit

Obchodní ředitel
Ing. Pavel Cejnar
775 673 678
Ředitel
Ing. Radim Lukeš
606 876 905
Výrobní ředitel
Tomáš Pojman
777 673 672

Další adresy

sídlo společnosti:
ROP – STAV s.r.o.
Československé armády 282/15
500 03 Hradec Králové
 
středisko mechanizace:
ROP – STAV s.r.o.
V Hliníkách 1172
538 61 Chrudim


Zařazení do kategorií