SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa (betonárna)

Betonárna typ B 30 s hodinovým výkonem 30 m³ čerstvého betonu. Sezonní automatický provoz. V roce 2007 přestavěná.

Adresa

SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa (betonárna)
Máchova 1129/6
470 01, Česká Lípa
IČ: 25018094

Provozní doba

Kontakt

Telefon 487 834 467
Fax 487 834 466

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti Ing. Dušan Drahoš
487 834 467-8

Technolog, manažer kvality Ing. Pavel Horák
487 834 467-8

Dispečer Alex Tomášek
487 823 234 , 607 682 881


O nás

Historie vzniku společnosti se datuje od roku 1991. Nejprve firma působila na trhu v oblasti stavebnictví jako společnost s ručením omezeným a později v roce 1997 se transformovala na akciovou společnost. Společnost je dostatečně kapitálově silná, základní kapitál činí 100 mil. Kč.


Sortiment

  • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1/Z3, certifikát systému řízení výroby pro beton pevnostních tříd C 12/15 a vyšší
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Cementové malty
  • Potěry CP 250 - 400


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

  • 2× autodomíchávač


V roce 2007 betonárna přestavěná, míchačka Stasis RTM 750S, dávkování vážením senzometricky, řídící systém QEL.


Kvalita

Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikát environmentálního managementu v souladu s ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikát systému managementu BOZP podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády v platném znění má společnost certifikovány výrobky – beton, asfaltové směsi, mostní ocelové zábradlí, silniční záchytný systém. Společnost je způsobilá k výrobě ocelových konstrukcí podle ČSN EN 106-2, specif. požadav. TKP MD, kap.19 - výroba a montáž provedení EXC 3.


Certifikace


Odkazy na další činnost společnosti :
- Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací, mostů a opěrných zdí - viz sekce Stavební fimy
- Výroba a pokládka asfaltových vrstev vozovek - viz sekce Obalovny - Asfalt