SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Sanace betonových povrchů, výstavba a rekonstrukce mostů, injektáže kamenného zdiva

Adresa

SART - stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B
787 01, Šumperk
IČ: 25898671

Provozní doba

Kontakt

Telefon 587 407 502
Fax 587 407 503
Email sart@sart.cz

Na koho se obrátit

Ředitel střediska mosty Ing. Jan Karger
587 407 502, 602 557 328

Vedení společnosti Ing. Václav Ston
587 407 502, 602 739 649


O nás

Firma SART stavby a rekonstrukce byla založena v květnu 1993 ve formě sdružení podnikatelů - čtyř fyzických osob, z nichž každá byla držitelem živnostenského oprávnění pro určitý obor činnosti. K datu 1.1.2002 bylo původní sdružení podnikatelů přetransformováno na akciovou společnost SART stavby a rekonstrukce a.s.
Stěžejními obory činnosti firmy jsou od samého počátku mostní stavitelství a dopravní stavby (zde se zaměřením na železniční stavitelství).


Sortiment

Specifikace činností :

  • výstavba nových mostů
  • rekonstrukce mostů
  • oprava stávajících mostů
  • sanace betonových povrchů
  • injektáž kamenného zdiva /klenby/

 


Kvalita

Pro obor mostní stavitelství máme zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001. Naše firma má zaveden a udržuje systém environmentálního managementu ve shodě s požadavky ISO 14 001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18 001


Certifikace


MOSTNÍ STAVITELSTVÍ
Zajišťujeme komplexní činnost v oboru mostní stavitelství jak na mostech železničních tak i silničních. Od svého vzniku provádíme nejen rekonstrukce a výstavbu nových mostů, ale zaměřujeme se také na opravy stávajících objektů. Máme bohaté zkušenosti se sanacemi betonových povrchů, provádíme zesilování mostovek, sanace spodních staveb mostů, opravy kamenného zdiva kleneb a opěr včetně sanačních injektáží ...
Významné zkušenosti jsme získali také při statickém zajišťování a opravách mostů poškozených povodní v červenci 1997.