SEDOS doprava a.s.

Těžba písku, uložení odpadů,zemní práce, autodoprava, nadměrná přeprava, stabilizace zemin, demolice, vodohospodářské práce.

Adresa

SEDOS doprava a.s.
676 76, Drnovice 326
IČ: 29272866

Provozní doba

Těžba a prodej písku :

Ukládání odpadů:

170504

170107

170101

 

Otvírací doba:
Po-Pá 6.00 - 12.00,
12.30 - 16.00 hod.

Otvírací doba v zimním období:
Po-Pá 7.00 - 12.00,
12.30 - 15.00 hod.

Kontakt

Telefon 606 729 840

Na koho se obrátit

Příjem zakázek Irena Dvořáčková
606 729 840


O nás

Akciová společnost SEDOS doprava a.s. je rodinnou firmou a vznikla z fyzické osoby Jaroslav Sedláček-SEDOS, kterou založil pan Sedláček již v roce 1989.

Firma se zabývá hornickou činností, provozováním zařízení k využívání odpadů, vlastní výrobou a prodejem štěrkopísku.


Sortiment


Těžba a prodej písku :
Frakce :
0/4  -  použití : betonářský, na omítky
0/16 - použití : betonářský, zásypový

- výběr na zdění, na betony

 

Provoz pískovny je zajištěn čelním nakladačem a mobilní třídicí linkou.

 

Nabízíme :

  • písek zásypový tříděný (0-8)
  • písek zásypový netříděný (0-16)
  • písek omítkový (0-4)
  • písek křemičitý (0-4)
  • písek Bratčický
  • skrývka

Písek je vhodný do násypů dle příslušných norem.

Na této provozovně jsou k dispozici písky zásypové, omítkové, písky na zdění a do betonu.

 

Nemáte-li vlastní vozidlo, využijte naší autodopravy, která vám doveze písek na místo určení, až do množství 30 tun.

 

 

 Provozování zařízení k využívání odpadů

 

 Možnost uložení odpadů :

 - zeminy a kamení kód odpadů 170504

 - betonu a suti kód odpadů 170107

   Pokud máte zájem o uložení odpadů kontaktujte nás na mobil.tel. 606729840

 

 

Dále provádíme v součinnosti s firmou SEDOS stavby, a.s. :

 


Doprava a mechanizace

 
Dále provádíme v součinnosti s firmou SEDOS transport s.r.o.

 

- přepravu veškerých strojů a nákladů

- přepravu nadrozměrných nákladů apod.

 

 www.sedostransport.cz

 


Provoz pískovny je zajištěn čelním nakladačem a mobilní třídicí linkou.


Reference

Reference

Fotografie

Videa


Kvalita

Společnost SEDOS stavby a.s. je držitelem certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999.


Certifikace