SHB, s.r.o.- lom Bernartice

Kamenolom Bernartice - dálnice D1 Praha-Brno exit 66 km, Loket

Adresa

SHB, s.r.o.- lom Bernartice
Bernartice č.p. 97
257 65, p. Čechtice
IČ: 46351639

Provozní doba

PONDĚLÍ - PÁTEK:  6:00 - 22:00 hod. (po dohodě možnost nakládky i v sobotu)

Kontakt

Telefon 317 856 842
Fax 317 856 809

Na koho se obrátit

Doprava, technika, prodej kameniva Stanislav Hořt ml.
602 696 995

Jednatel Stanislav Hořt
602 394 467

Expedice Jarmila Černá
317 856 842 , 724 437 229 (Po-Pá 6:00-22:00 hod)


O nás

SHB s.r.o. založena 6.8.1992, kamenolom začala provozovat v říjnu 1994 . Původně kamenolom otevřen po 2.světové válce silniční správou v Čáslavi, opětovná otvírka ložiska v roce 1971 v souvislosti s výstavbou dálnice D1, výměra dobývacího prostoru cca 20 ha, vlastní ložisko 15 ha .
Perspektiva těžby 25 let .
Průměrná roční výroba 420 000 tun . Výchozí surovina HADEC - SERPENTINIT .


Sortiment

Výrobky dle ČSN EN 13242, ČSN EN 13043, ČSN EN 12620 (Sortiment dozorován: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Hořice)

 • 0/2
 • 0/4
 • 0/8
 • 0/16
 • 2/5
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/22
 • 16/32
 • 0/32
 • 0/45
 • 32/63
 • 0/63

Výrobky bez normy: výrobu neuvedených frakcí lze zajistit po dohodě se zákazníkem

 • 0/125
 • 63/125
 • lomový kámen netříděný

Těžené přírodní kamenivo 

 • písek říční 0/4 - pískovna Velký Osek
 • písek kopaný (maltový) 0/4 - pískovna Poříčany

 


Doprava a mechanizace

Vozidla - souprava - návěs - sólo v okruhu 150 km , velká možnost využití jednosměrné dopravy dle potřeb zákazníka, maximální denní dodávka po dohodě do 2000 tun.

viz odkaz


Reference

 • Eurovia CS a.s. Praha
 • Stavby silnic a železnic Hradec Králové
 • BES Benešov
 • COLAS Praha
 • KS SÚS
 • EVOS Ledeč
 • Beton Stránčice
 • Dálniční stavby Praha
 • Metrostav Praha
 • Skanska Praha
 • Kajima Praha
 • Syner VHS a.s. Vysočina
 • Geosan a.s. Zásmuky
 • Agos Pelhřimov
 • OK stavby Libiš

viz odkaz

 


Kvalita

OD 1/2005 ČSN EN ISO 9001:2001 Výrobky doloženy protokoly o zkouškách: mrazuvzdornost, ohladitelnost, obsah azbestu, stanovení reaktivnosti s alkáliemi, obsah přírodních radionuklidů.


Certifikace


 

Průměrná sypná hmotnost kameniva 1350 kg/m³
Průměrná objemová hmotnost kameniva 2720 kg/m³