SHB, s.r.o.- lom Bernartice

Kamenolom Bernartice - dálnice D1 Praha-Brno exit 66 km, Loket

Adresa

SHB, s.r.o.- lom Bernartice
Bernartice č.p. 97
257 65, p. Čechtice
IČ: 46351639

Provozní doba

PONDĚLÍ - PÁTEK:  6:00 - 22:00 hod. (po dohodě možnost nakládky i v sobotu)

Kontakt

Telefon 317 856 842
Fax 317 856 809

Na koho se obrátit

Jednatel Stanislav Hořt
602 394 467

Expedice Jarmila Černá
317 856 842 , 724 437 229 (Po-Pá 6:00-22:00 hod)

Doprava, technika, prodej kameniva Stanislav Hořt ml.
602 696 995


O nás

SHB s.r.o. založena 6.8.1992, kamenolom začala provozovat v říjnu 1994 . Původně kamenolom otevřen po 2.světové válce silniční správou v Čáslavi, opětovná otvírka ložiska v roce 1971 v souvislosti s výstavbou dálnice D1, výměra dobývacího prostoru cca 20 ha, vlastní ložisko 15 ha .
Perspektiva těžby 25 let .
Průměrná roční výroba 420 000 tun . Výchozí surovina HADEC - SERPENTINIT .


Sortiment

Výrobky dle ČSN EN 13242, ČSN EN 13043, ČSN EN 12620 (Sortiment dozorován: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Hořice)

 • 0/2
 • 0/4
 • 0/8
 • 0/16
 • 2/5
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/22
 • 16/32
 • 0/32
 • 0/45
 • 32/63
 • 0/63

Výrobky bez normy: výrobu neuvedených frakcí lze zajistit po dohodě se zákazníkem

 • 0/125
 • 63/125
 • lomový kámen netříděný

Těžené přírodní kamenivo 

 • písek říční 0/4 - pískovna Velký Osek
 • písek kopaný (maltový) 0/4 - pískovna Poříčany

 


Doprava a mechanizace

Vozidla - souprava - návěs - sólo v okruhu 150 km , velká možnost využití jednosměrné dopravy dle potřeb zákazníka, maximální denní dodávka po dohodě do 2000 tun.

viz odkaz


Reference

 • Eurovia CS a.s. Praha
 • Stavby silnic a železnic Hradec Králové
 • BES Benešov
 • COLAS Praha
 • KS SÚS
 • EVOS Ledeč
 • Beton Stránčice
 • Dálniční stavby Praha
 • Metrostav Praha
 • Skanska Praha
 • Kajima Praha
 • Syner VHS a.s. Vysočina
 • Geosan a.s. Zásmuky
 • Agos Pelhřimov
 • OK stavby Libiš

viz odkaz

 


Kvalita

OD 1/2005 ČSN EN ISO 9001:2001 Výrobky doloženy protokoly o zkouškách: mrazuvzdornost, ohladitelnost, obsah azbestu, stanovení reaktivnosti s alkáliemi, obsah přírodních radionuklidů.


Certifikace


 

Průměrná sypná hmotnost kameniva 1350 kg/m³
Průměrná objemová hmotnost kameniva 2720 kg/m³