SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. - Malín

Betonárna typ Stasis CE 55.11 s hodinovým výkonem 55 m³ čerstvého betonu. Sezonní automatický, počítačem řízený provoz.

Adresa

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. - Malín
286 01, Kutná Hora - Malín
IČ: 25261282

Provozní doba

Po - Pá    6:00 - 14:30 hod
Sobota a neděle po dohodě

Kontakt

Telefon 327 523 643
Fax 327 523 643

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Miloslava Piskačová
327 523 643 , 606 605 500


O nás

Stavební firma SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. navazuje ve svých podnikatelských aktivitách na tradici prováděných prací předchozích firem:

- Silnice KNV Praha, závod Čáslav , který existoval od 50. let do roku 1990
- VIA NOVA od roku 1990 do roku 1992
- KROFIAN a.s. od roku 1993 do 22.5.1998
- SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. od 22.5.1998

Současné vedení firmy pokračuje v tradičních aktivitách firmy a orientuje podnikání v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav dopravních staveb a s tím spojených doprovodných aktivit.


Sortiment

  • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Potěry řady P100 - P600
  • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
  • Mazaniny cementové

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

  • 2× MIX 4,5 m³ (Autodomíchávač (TATRA T815))

Čerpadla betonu

  • (Smluvní čerpání)


Míchací centrum CE 55.12 řízené počítačovým systémem ME -20


Reference

viz odkaz


Kvalita

Společnost SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. má v souladu s požadavky zákona č.22/1997 Sb. A Nařízení vlády č.13/163/2002 certifikáty pro své výrobky a certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, které jsou základem pro vydané prohlášení o shodě na distribuované výrobky, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008. Kvalita dodávaných směsí je kontrolována nezávislou akreditovanou laboratoří, protokoly o výsledcích dodáváme na vyžádání.


Certifikace