SILO TRANSPORT, a.s.

SILO TRANSPORT, a.s.

 

Společnost SILO TRANSPORT, a.s. je výhradním prodejcem stavebních alternativních materiálů (vedlejších energetických produktů - Struska, Popílek, Energosádrovec, Stabilizát ) z Elektrárny Chvaletice, Elektrárny Počerady a Teplárny Kladno.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SILO TRANSPORT, a.s.
Jinonická 804/80
158 00, Praha 5 - Košíře
IČO: 06256082

O nás

Společnost Silo Transport, a.s. obchoduje s vedlejšími energetickými produkty (VEP). Od domácích tepelných elektráren i některých tepláren nakupuje hlavně popílek. Kromě tuzemska jej prodává zejména německým, ale i rakouským či slovenským cementárnám a betonárkám jako certifikovanou příměs do jejich produktů. Součástí obchodu je i doprava VEP k zákazníkům.

Prodáváme plně certifikované stavební alternativní materiály (vedlejší energetické produkty), které vznikají při výrobě elektřiny a tepla v Elektrárně Chvaletice, Elektrárně Počerady a Teplárně Kladno.

Sortiment

ELEKTRÁRNA CHVALETICE A ELEKTRÁRNA POČERADY:

POPÍLEK

 • Nabídka:
  • popílek hrubý dle ČSN EN 197
  • popílkový mix dle ČSN EN 12620

​Certifikovaný popílek v suché formě lze stáčet do železničních vozů RAJ nebo do autocisteren na plnících místech, kterými jsou mezisila popílků, nebo sila v prostorách míchacích center.

 • Použití:
  (dle jednotlivých druhů a vydaných certifikátů)
  • Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
  • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací (hrubý popílek, případně směsi popílků se struskou)
  • Popílek do betonu z hnědého uhlí: jako příměs druhu II (viz EN 206-1)
  • Popílek hnědouhelný: popílek pro výrobu cementu a jako neaktivní složka pro výrobu pórobetonu

ENERGOSÁDROVEC

 • Použití:
  • výroba sádry nejčastěji ihned zapracované na sádrokartonové desky
  • přísada při výrobě cementu

Je možné jej plnit dle požadavku zákazníka do železničních vozů nebo do nákladních aut se sklápěcím valníkem. Výkon plnicího zařízení je cca 150 t/h.
 

STRUSKA

 • Použití:
  • tvarování krajiny při rekultivačních pracích
  • stavba pozemních komunikací
  • násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí
  • zdrsňující posypový materiál
  • doplňková složka při výrobě stavebních hmot

STABILIZÁT

 • Použití:
  • tvarové úpravy a nepropustné překrytí odkaliště
  • tvarování krajiny
  • přechodová oblast mostních objektů
  • podkladní vrstvy
  • zásypy a obsypy inženýrských sítí

 

TEPLÁRNA KLADNO:

ÚLETOVÉ POPÍLKY

 • Použití:
  • popílek do cementu
  • filler do betonu
  • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
  • výplňová směs pro důlní díla
  • surovina pro výrobu stavebních hmot
  • popílek pro silniční stavby

LOŽOVÉ POPÍLKY

 • Použití:
  • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
  • drobné kamenivo pro stavební účely
  • surovina pro výrobu stavebních hmot

 

Reference

Seznam referencí

Na koho se obrátit

Specialista logistiky / Specialista fakturace
Michaela Štěpanovská
257 225 512 , 261 222 644 , 732 834 565
Ředitel pro techniku a legislativu
Ing. Radoslav Záruba
724 446 512


Zařazení do kategorií