Skanska, a.s., lom Rosice

Skanska, a.s., lom Rosice

Pro naše zákazníky vyrábíme kamenivo pro betonové směsi, štěrkodrtě, zásypový materiál a lomový kámen.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Skanska, a.s., lom Rosice
kamenolom Rosice
665 01, Rosice u Brna
IČO: 26271303

Otevírací doba

Výdejní doba:

leden - listopad           6:00 – 15:00 pondělí - pátek

prosinec                         6:00 - 14:30 pondělí - pátek

Při větším odběru možnost výdeje i mimo pracovní dobu a v sobotu po předchozí telefonické dohodě s vedoucím lomu.

Poptávkový formulář

Sortiment

Frakce             Použití

0/4                      pro beton. výrobky, asfaltové směsi,z.dlažba

0/4 MN              násypy, obsyp kanalizačního potrubí  

4/8                      pro beton. výrobky a živičné směsi...

8/16                    pro výrobu bet. směsí...

16/22                  pro výrobu bet. směsí, výstavbu komunikací, obsyp drenážního potrubí ...

32/63                 pro výstavbu silničních komunikací

32/63 BI            kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI

63/125                podkladní materiál pro odstavné plochy

16/32                  pro výrobu bet. směsí, výstavbu komunikací, obsyp drenážního potrubí ...

0/32 KV             pro železnici 

0/32                   pro plochy na zhutnění...

0/63                   pro plochy na zhutnění...

0/63 MN            pro pochy ke zhutnění

0/125                  sanace lomovým kamenem

0/500 MN          LK z rozvalu

100/200 MN      LK po kladivu

50/200               LK pro vodní stavby, použití přídlažba  (nutný osobní výběr)

rubanina

skrývka

 

Kvalita

Výrobky splňují požadavky zákona č.22/97 Sb. a vládního nařízení č. 190/2002 Sb. o technických požadavcích na výrobu v platném znění. Organizace má Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-423 a další certifikáty.

Na koho se obrátit

Vedoucí oblasti Lomy
Ing. Tomáš Zavřel
731 535 405
Vedoucí provozovny
Luboš Mužík
725 387 322

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín


Skupina