Slanař Josef

Betonárna typ SB 20 s hodinovým výkonem 55 m³ čerstvého betonu. Celoroční manuálně řízený provoz.

Adresa

Slanař Josef
K dílnám 965
280 54, Kolín IV
IČ: 419 72 287

Provozní doba

Kontakt

Telefon 321 721 593
Fax 321 717 084

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Josef Slanař
321 721 593 , 603 235 070

Obchodník Ivana Slanařová
321 721 593 , 603 235 070


O nás

Firma Slanařstav vznikla v roce 1996 v Kolíně. Začala s výrobou malty, ale zanedlouho se výrobní program firmy rozšířil o výrobu betonu. Zpočátku se firma orientovala na dodávku materiálu pro soukromé osoby. Později začala dodávat materiál malým i větším stavebním firmám a v současné době spolupracuje s mnoha velkými stavebními firmami jako je např. Metrostav a.s.


Sortiment

  • Vyrábí betony typu B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Potěry řady P100 - P600
  • Malty - vápenná, cementová
  • Cementy, štuky, hydráty

 


Doprava a mechanizace

Rozvoz betonu a malty na místo určení

Multikárou FUMO - výhodou je malý rozměr, proto zajede na každý dvůr a zahradu a přitom odveze až 1,5 m³ materiálu
Avií - odveze až 3,5 m³ materiálu
Mixem - používá se na lité betony, kapacita je 5 m³ a 7 m³
 

Kontejnerová doprava

3 a 6 m³ kontejnery
odvoz stavebního a komunálního odpadu na skládku
dovoz písku, kačírku, drtě...
 
Doprava hydraulickou rukou
převoz paletového materiálu
těžší břemena do 2t

 

 


Kvalita

Všechny výrobky společnosti mají platný "Certifikát výrobku" podle zákona č. 22/1997Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 178/1997Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Certifikáty výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Kontrolu kvality materiálových vstupů, vlastní výroby a výrobků a provádění potřebných laboratorních zkoušek zajišťuje a vyhodnocuje útvar kontroly a řízení jakosti. Cílem naší firmy je spokojený zákazník, který najde v naší společnosti silného partnera pro kvalitní a rychlou výstavbu.


Certifikace