SLEZSKÝ BETON a.s.

Betonářské centrum s hlavní betonárnou PICCINI MOBIL-3,s hodinovým výkonem 40 m³/hod. a záložní betonárnou HBS30 s hodinovým výkonem 20 m³/hod. Tato betonárna je vybavena pro zimní provoz ohřevem záměsové vody a předehřevem kameniva.
Betonárny jsou vzájemně zastupitelné se shodným kamenivem a cementem.
Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

SLEZSKÝ BETON a.s.
Orlovská ul. (Průmyslový areál nad čerpací stanicí Lukoil)
713 00, Ostrava - Heřmanice
IČ: 278 58 995

Provozní doba

Kontakt

Telefon 737 088 490

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Marcela Cieslarová
737 088 490

Obchodní manažer Ing. Jiří Stupal
731 133 713

Předseda představenstva společnosti Libor Čtvrtka
602 713 702


O nás

Společnost SLEZSKÝ BETON a.s. vznikla na počátku roku 2013 a od té doby se soustřeďuje na výrobu a následný prodej betonových směsí včetně jejich dopravy a přečerpání. Další činností je prodej kameniva.

Betonárna se nachází na ul.Orlovské v Ostravě Heřmanicích v Průmyslovém areálu nad čerpací stanicí Lukoil.


Sortiment

  • Provozovna vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1/Z3 v celé šíři, tj. betony konstrukční, voděodolné, samozhutnitelné, vysokopevnostní, pilotové, CB kryty, popílkové suspenze, lehčené betony, betonové potěry aj.

 


Doprava a mechanizace

  • autodomíchávače 4,5, 7, 8, 9 m³
  • čerpadla s délkou výložníku od 28 do 52 m 
  • čerpadla PUMI s délkou výložníku 28 m
  • mix s pásem

Betony přepravujeme k zákazníkovi dle konzistencí betonu buď sklápěči (konzistence S1) nebo autodomíchávači (konzistence ostatní) o objemech bubnu 7, 8 a 9 m³ betonu, kde pomocí koryt dostaneme beton do maximální vzdálenosti 3m od autodomíchávače, popřípadě pumpomixy 28m, kde pomocí čerpadla dostaneme beton do maximální vzdálenosti 24m nebo autodomíchávač s pásem, který vyloží beton až do vzdálenosti 14m.
K uložení betonu do delší vzdálenosti používáme čerpadel betonu s výložníky o délce 28-52m.
K čerpadlům i pumpomixům lze napojit soustavu potrubí, hadic, spojek, kolen či redukcí, kterými lze čerpat beton až na vzdálenost 200m.

 


- Betonárna PICCINI MOBIL 3 s hodinovým výkonem 45 m³/hod.
- Betonárna HBS 30 s hodinovým výkonem 20 m³/hod., na které je zajištěn celoroční provoz a je vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zařízením pro předehřev kameniva.

Zbytkový beton je recyklován na recyklačním zařízení:
- CONSEP ZSB700

 


Reference

 


Kvalita

Kvalita a kontrola všech betonových směsí je zajišťována Akreditovanou zkušební laboratoří, která disponuje zkušenými laboranty a technology.


Certifikace


Technologické zastavení