SLOUPSKÝ s.r.o.

SLOUPSKÝ s.r.o.


rekultivace, recyklace, ukládka stavebních odpadů dle ceníku


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 43, Drahanovice
IČO: 25844431

Otevírací doba

Provozní doba nepravidelná, dle zakázek
Pondělí – pátek:   6.00 – 17.00 po telefonické dohodě
Sobota:                   7:00 – 14:00 po telefonické dohodě

Sortiment

Nabídka pro příjem stavebních odpadů platných do 30.6.2024

Katalogové číslo

cena Kč/ t

Název odpadu

 

170101

200,-

Beton , Kámen čistý

170102

430,-

Cihly

170103

850,-

Tašky a keramické výrobky

170107

830,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106*

170201

640,-

860,-

Dřevo

Dřevo znečištěné příměsky

170302

1080,-

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301*

170504

240,-

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503*

170506

380,-

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505*

170904

630,-
 

850,-

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Stavební a demoliční materiál nad 500 mm

 

Doprava a mechanizace

Přistavení kontejneru 5 T               1000,-                                          V ceně 4 dny ve vzdálenosti do 10 km

Doprava kontejneru                           30,- / 1 km                                Nad 10 km

POZNÁMKA

Materiály nesmí obsahovat : plasty

                                                         sklo

                                                         eternit

                                                         lepenku

                                                         papír

                                                         dřevo

                                                         textilní materiály

                                                         barvy

                                                         lepidla

                                                         oleje

                                                         zářivky

                                                         nebezpečný odpad

Na koho se obrátit

Jednatel
Jaroslav Sloupský
777 620 140

Ceník

Ceník uložení zeminy
Ceník kameniva

Další adresy

Provozovna:
Sběr a výkup zeminy, recyklace stavebních odpadů
SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 43 Drahanovice 

Rekultivace IČZ: CZM01188

Recyklační dvůr IČZ: CZM01074


Zařazení do kategorií