SMOLO CZ, s.r.o. - sběrný dvůr, Jablunkov

SMOLO CZ, s.r.o.  - sběrný dvůr, Jablunkov


Sběr odpadů na sběrném dvoře, svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů, provozování místa zpětného odběru elektrozařízení.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SMOLO CZ, s.r.o. - sběrný dvůr, Jablunkov
Jablunkov - Bělá
739 91, Jablunkov
IČO: 25355996

Kontakt

Mobil: 602 622 814
E-mail: sberny.dvur@smolo.cz
Web: www.smolo.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
   Zavřeno

16:30 hod.
14:30 hod.
16:30 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
12:00 hod.
  Zavřeno

O nás

Provozování sběrného dvora je jednou z činností skupiny SMOLO. Mezi hlavní činnosti patří komplexní nakládání s odpady pro firmy i obce, stavební činnost, přeprava materiálů a nákladní autodoprava.

Sortiment

Středisko provádí :

- sběr odpadů na sběrném dvoře
- překládání komunálních odpadů na překládací stanici
- svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů
- svoz odpadu v bikranových nádobách
- provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

Sběrný dvůr je umístěn naproti starého sběrného dvoru v bývalém areálu firmy BETA. Vjezd přez bránu č. 3 (u zahradnictví). 

Sběrný dvůr slouží pro bezplatný odběr komunálních odpadů od občanů a podnikatelů, jejichž místo bydliště je ve městě nebo obci kde společnost SMOLO CZ, s.r.o., zajišťuje svoz nakládání s odpady.
Sběrný dvůr je dále určen k odběru odpadů, které nelze odložit do popelových nádob. Jsou to hlavně bioodpady, nebezpečné odpady a objemné odpady, které vznikají nejčastěji při stěhování nebo když se vyklízí zařízení bytu po zemřelých občanech.

Občané mohou také odevzdat na sběrném dvoře jiné než komunální (stavební, izolační) odpady vznikající např. při stavebních úpravách v jejich bytech či domech (výměna oken, adaptace koupelen apod.). Tyto odpady však podléhají úplatnému odběru dle platného ceníku, který je k dispozici u správce sběrného dvora.

Způsob nakládání s odpadem včetně odděleně sbíraných (využitelných) složek těchto odpadů

Složky z odděleného sběru včetně obalových odpadů Kategorie odpadu Místo odložení odpadu
Papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly O modré separační nádoby, modré pytle, sběrný dvůr, provozovna výkupu
Sklo, skleněné obaly O zelené separační nádoby, sběrný dvůr, provozovna výkupu
Plasty, plastové obaly O žluté separační nádoby, žluté pytle, sběrný dvůr
Kovy, kovové obaly O sběrný dvůr, provozovna výkupu
Dřevo O sběrný dvůr
Oleje a tuky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Oděvy, textilní materiály O sběrný dvůr
Barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Léky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, lékárny
Baterie a akumulátory N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Ledničky a mrazničky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Elektronická zařízení O sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Odpady ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad O kompostárna, nádoby na bioodpad
Zemina a kameny O sběrný dvůr
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad O nádoby na komunální odpad, sběrný dvůr
Objemný odpad O sběrný dvůr, mobilní sběrna objemného odpadu
     
Vysvětlivky:    N - nebezpečný odpad         O - ostatní odpad

 

Doprava a mechanizace

Přeprava je zajišťována deseti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy.
Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.
 

Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR :
edná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³
Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.

Certifikáty