SMOLO CZ, s.r.o., - údržba komunikací

SMOLO CZ, s.r.o., - údržba komunikací


Údržba a opravy komunikací, příprava a realizace dopravních staveb, dopravní značení, čistění městských kanalizací, čištění komunikací, čerpání a přeprava odpadních vod a kalů, opravy chodníků a zpevněných ploch.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SMOLO CZ, s.r.o., - údržba komunikací
Frýdecká 572
739 61, Třinec
IČO: 25355996

Kontakt

Mobil: 734 239 219
E-mail: silnice@smolo.cz
Web: www.smolo.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Pondělí - Pátek  

6:30 - 15:00 hod.

O nás

Údržba komunikací je jednou z činností skupiny SMOLO. Mezi hlavní činnosti patří komplexní nakládání s odpady pro firmy i obce, stavební činnost, přeprava materiálů a nákladní autodoprava.

Sortiment

Údržba a opravy komunikací :

Stručná charakteristika střediska :

- Správa a evidence komunikací

- Opravy krytů komunikací a ostatních ploch asfaltovým betonem - výtluky, překopy

- Opravy krytů komunikací a ostatních ploch tryskovou metodou RA 2000

- Opravy živičných krytů komunikací soupravou SILKOT 70-80

- Frézování krytů z asfaltu, betonu

- Řezání asfaltových a betonových krytů

- Vegetační úpravy kolem komunikací

Opravy výtkuků v komunikacích provádíme TŘEmi metodami :

- metodou odfrézování poškozené části vozovky silniční frézou s následným vyplněním živičnou směsí

- tryskovou metodou za pomocí výspravkové soupravy ROSCO :

po vyčištění plochy proudem vzduchu je nanesena spojovací vrstva asfaltové emulze. Poté se provede nástřík směsi asfaltové emulze s kamenivem frakce 2-5 a 4-8 mm. Nakonec se vyspravené místo přesype vrstvou kameniva. Trysková metoda je vhodné také pro betonové povrchy.

- metodou náhřevu infratechnologií mobilním zařízením SILKOT 70-80 :

opravovaná plocha se nahřeje sklopným čelem s infrazářiči na teplotu cca 170°C, čímž se vadný povrch komunikace rozruší. Poté se nanese asfaltová emulze a přidá se nová živičná směs nahřátá v izolovaném zásobníku (je možno použít také asfaltový recyklát). Po promíchání asfaltové směsi s emulzí a urovnání opravovaného místa následuje zhutnění vibračním válcem. Opravy je možno provádět také v zimním období do teploty -7°C.

 

Frézování komunikací :

K frézování asfaltových popř. betonových komunikací či ploch používáme silniční frézu W350.

Vegetační úpravy kolem komunikací 

Vegetačními úpravami kolem krajnic se rozumí sečení krajnic a ořez náletové zeleně.

 

Čištění městské kanalizace, čerpání a přeprava odpadních vod a kalů :

- Čištění a údržba příkopů

- Čištění a údržba kanalizací

- Čerpání a přeprava odpadních vod a kalů

Čištění a údržba příkopů a akodrénů :

- K čištění a údržbě příkopů a akodrénů jsou k dispozici dva pracovníci s potřebnou lehkou mechanizací.

- Čištění a údržba kanalizací, propustků a uličních vpustí

- K čištění a údržbě kanalizací, propustků a uličních vpustí se používá jednoduché mechanizace, kterou  obsluhují dva proškoleni pracovníci. Lze použít i tlakový vůz, popřípadě sací vůz

- Čerpání a přeprava odpadních vod a kalů

- K čerpání a přepravě odpadních vod a kalů používáme fekální nástavbu FEKO 8 na podvozku MAN LE 220 B. Je určen pro sání.

 

Stavební činnost :

- Stavby a komplexní opravy komunikací a chodníků

- Stavby a opravy komunikací

- Stavby a opravy chodníků a schodišť

- Stavby a opravy propustků, hospodářských vjezdů a příkopů

- Stavby a opravy parkovišť a ostatních ploch

- Stavby a opravy kanalizací

- Úpravy vodních toků

- Stavby a opravy mostů a lávek

- Stavby ocelových hal a konstrukcí

 

Dopravní značení :

Svislé dopravní značení :

- Provádíme osazování a montáž dopravních  značek, retardérů, zrcadel,svodidel, zábradlí, autobusových označníků, atd...

Vodorovné dopravní značení :

- Provádíme vodorovné značení komunikací, parkovišť, přechodů, BUS, frézování nefunkčního dopravního značení.

Provádíme také barevné značení povrchů vozovek s vysokými protismykovými vlastnostmi, systémem „Rocbinda" a jsme výhradními zástupci této firmy pro Moravskoslezský kraj. Dále provádíme vodorovné značení cyklostezek barvou Granoplast.

Přenosné dopravní značení :

- Dopravní značky, Sloupky, Podstavce, Kužely, Semafory, Směrové soupravy, atd...

Zabezpečení všech pracovních míst na silnici, půjčování dopravního značení za příznivé ceny. Odborně Vám poradíme při řešení dopravních  situací za pomoci dopravního značení.

Vyřídíme veškeré formality spojené s instalací dopravního značení na komunikacích.

Zimní údržba komunikací :

- Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.

Průmyslové odpady a kontejnerové přepravy :

- Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů

- Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady

- Vnitropodnikovou manipulaci s odpady

- Poradenství v oboru odpadového hospodářství

- Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)

- Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech SMOLO CZ, s.r.o.

- Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů

- Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m³ - přistavení, pronájem a odvoz

- Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států

- Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží

- Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)

- Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR

- Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)

 

Doprava a mechanizace

Přeprava je zajišťována deseti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy.
Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.

Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR :
edná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³
Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.

Certifikáty