SMOLO Třinec s.r.o.

Společnost SMOLO Třinec s.r.o. patří do skupiny SMOLO. Nabízíme odvoz a recyklaci stavebních a demoličních odpadů, transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží, dálkové přepravy kontejnerovými vozidly v rámci EU, přepravu odpadů a materiálů v režimu ADR, pronájem velkoobjemových kontejnerů 10 - 40 m³, nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady, obchod s druhotnými surovinami a materiály, poradenství v oboru odpadového hospodářství a další služby v oblasti ekologie.

Adresa

SMOLO Třinec s.r.o.
nám. Svobody 527
739 61, Třinec - Lyžbice
IČ: 05068703

Provozní doba

Sociální sítě

Kontakt

Telefon 736 513 749

Na koho se obrátit

Josef Sodzawiczný
736 513 749


O nás

Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním.


Sortiment

Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů

- Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady
- Vnitropodnikovou manipulaci s odpady
- Poradenství v oboru odpadového hospodářství
- Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)
- Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech skupiny SMOLO
- Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů
- Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m³ - přistavení, pronájem a odvoz
- Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států
- Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží
- Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)
- Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR
- Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)

  • Doprava a mechanizace
  • Přeprava je zajišťována nákladními vozidly M.A.N se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy
  • Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené.
  • Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.
  • Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR:  jedná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevírací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³ Použití: na nebezpečné odpady - sypké, balené (sudy, pytle atd.)
  • Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.

  

  


Doprava a mechanizace

Disponujeme moderní technikou mezi niž patří:

  • kolové nakladače Liebherr L 576 XPower®, Stage IV
  • mobilní třídič McCOSKEY R155,
  • mobilní čelisťový drtič ATLAS COPCO PC1055j