SMOLO Třinec s.r.o.

Společnost SMOLO Třinec s.r.o. patří do skupiny SMOLO. Nabízíme odvoz a recyklaci stavebních a demoličních odpadů, transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží, dálkové přepravy kontejnerovými vozidly v rámci EU, přepravu odpadů a materiálů v režimu ADR, pronájem velkoobjemových kontejnerů 10 - 40 m³, nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady, obchod s druhotnými surovinami a materiály, poradenství v oboru odpadového hospodářství a další služby v oblasti ekologie.

Adresa

SMOLO Třinec s.r.o.
nam. Svobody 527
739 61, Třinec - Lyžbice
IČ: 05068703

Provozní doba

Kontakt

Telefon 736 513 749

Na koho se obrátit

Josef Sodzawiczný
736 513 749


Sortiment

Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů - Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady - Vnitropodnikovou manipulaci s odpady - Poradenství v oboru odpadového hospodářství - Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty) - Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech skupiny SMOLO - Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů - Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m³ - přistavení, pronájem a odvoz - Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států - Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží - Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství) - Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR - Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda) Doprava a mechanizace Přeprava je zajišťována nákladními vozidly M.A.N se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy. Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka. Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR: jedná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevírací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³ Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.