SMP CZ, a.s.

Naše akreditovaná laboratoř ZL 1168 akreditována ČIA, o.p.s. je součástí SMP CZ, a.s.

Adresa

SMP CZ, a.s.
Královická 267 (Areál PREFA PRO, a.s.)
250 01, Zápy
IČ: 271 95 147

Provozní doba

Pondělí až pátek:  7.00 - 15.30

Kontakt

Telefon 326 904 554
Fax 326 377 835
Mobil 602 291 871

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře Milena Pilátová
602 291 871

Technická vedoucí laboratoře Ing. Pavlína Poláková
724 331 359


O nás

Provádíme zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, hutného kameniva do betonu, zkoušky sanačních hmot a sanací na betonových konstrukcích, diagnostiku a odtrhové zkoušky, zkoušky betonářské oceli a zkoušky svarů betonářské oceli.


Sortiment

 

Informativní seznam prováděných laboratorních zkoušek:

 

Ztvrdlý beton

 • krychelná pevnost
 • krychelná pevnost drenážních betonů a jejich mezerovitost
 • válcová pevnost
 • zkouška pevnosti v tahu za ohybu
 • zkouška pevnosti v tlaku na zlomcích
 • statický modul pružnosti
 • stanovení průsaku tlakovou vodou
 • stanovení vodotěsnosti (V4,V8,V12)
 • zkouška odolnosti betonu proti CHRL (metoda C,A)
 • zkouška odolnosti proti CHRL pohlitívé vrstvy liadur
 • objemová hmotnost ztvrdlého betonu
 • povrchová nasákavost betonu
 • vlhkost ztvrdlého betonu

Nedestruktivní zkoušky

 • odtrhové zkoušky na betonu a sanacích
 • měření krytí výztuže
 • zjištění průměru a uložení výztuže v konstrukci
 • měření trhlin v konstrukci i v čase
 • měření rovinosti latí
 • zkouška makrotextury
 • stanovení pevnosti betonu Schmidtem

Zkoušky betonářské oceli

 • mez pevnosti
 • mez kluzu

Měření tloušťky protikorozní  ochrany ocelových konstrukcí

Zkoušky kameniva

Zkoušky čerstvého betonu

Oběry vzorků čerstvého betunu

Průkazní zkoušky betonových směsí
 


Doprava a mechanizace

Zajístíme dopravu  na stavbu i pro vaše vzorky.

Laboratoř je vybavena zkušebním zařízením na vysoké technické úrovni a mimo jiné lisem ADR-Auto 3000kN od ELE Iternationál, Anglie pro zkoušky vysokopevnostních betonů.


Reference

Jsme součástí společnosti SMP CZ, a.s a proto se podílíme na všech jejich stavebních činostech. Jsou to velká mostní díla dopravních staveb ČR, stavby v rámci hlavního města Prahy, vodohospodářské stavby a ostatní. Přehled a historie je uvedena na webu: www.smp.cz


Certifikace