SOLETANCHE Česká republika s.r.o.

Provádíme veškeré technologie speciálního zakládání staveb.

Adresa

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
K Třebonicům 100/34
155 00, Praha 5 - Řeporyje
IČ: 43875637

Provozní doba

Kontakt

Telefon 271 745 212, -215, -217,
Fax 271 745 212, -215, -217,

Na koho se obrátit

Jednatel Ing. Stanislav Lopata
+420 737 255 954

Technický ředitel ing. Martin Růžička
+420 724 363 450

Výrobní ředitel Ing. Tomáš Hreus
+420 725 349 336


O nás

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. byla založena jako samostatná česká pobočka francouzské firmy SOLETANCHE BACHY GROUP v roce 1992. Navázala tak na dobrou tradici svého jména v oboru speciálního zakládání staveb, jehož prudký rozvoj začal u nás při budování pražského metra v šedesátých letech, právě ve spojení s tehdy mimořádnou technickou asistencí firmy SOLETANCHE.
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. má kapacitu realizovat Váš projekt od studie proveditelnosti, přes realizační dokumentaci, po zhotovení vlastních technologií speciálního zakládání staveb, jako jsou podzemní stěny, trysková injektáž, klasické tlakové injektáže, mikropiloty, horninové kotvy, záporové pažení, piloty, různá zlepšování základových zemin, ekologické sanace znečištění a jiné.


Sortiment

PODZEMNÍ STĚNY (PS):

 – PS železobetonové monolitické   (pažící, konstrukční, těsnící)

 – PS železobetonové prefabrikované

 – PS těsnící (jílocementové)

 – PS kombinované

 

 - TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ  (podchycování objektů, pažení, těsnící stěny)

 - INJEKTÁŽE  (těsnící, zpevňující, kompenzační)

 - MIKROPILOTY  (pažící a základové)

 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ  (berlínské stěny)

 - KOTVY  (pramencové, tyčové, hřebíkování)

 - PILOTY  (STARSOL® a jiné)

 - TRENMICHX - zhotovována podzemní stěnová konstrukce tvořená směsí zpevněné zeminy a pojiva

 - ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PŮD (dynamická konsolidace, štěrkové pilíře, soil - mixing, vertikální
    drény, kompakční injektáž, vibroflotace)

 - EKOLOGICKÉ SANACE ZNEČIŠTĚNÍ   (těsnící bariéry, reakční stěny, drenážní stěny)

   (STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE)

           

  A další jako např.:

  - zmrazování

  - hydrofrézy pro výstavbu podzemních stěn do hloubky až 100 m

  - kompletní podzemní parking

  - speciální tuneláž

  - systémy kompenzační injektáže

  - speciální systémy tryskové injektáže

  - solidifikace odpadů

 


Reference

Vybrané realizované stavby

Referenční listy

Fotogalerie

Články a jiné dokumenty


Kvalita

Systém kvality

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. má pro speciální zakládání staveb a sanace znečištění horninového prostředí zaveden a udržován systém managementu odpovídající následujícím požadavkům:
- ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality)
- ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu)
- ČSN OHSAS 18001:2008 (systém managementu bezp. a ochr. zdraví při práci)


Certifikace


SOLETANCHE Česká republika s.r.o. je členem profesní asociace firem (ADSZS), které jsou přímými dodavateli technologií speciálního zakládání staveb.