SOMPO, a.s.

SOMPO, a.s.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

SOMPO, a.s.
Hrádek u Pacova (centrální skládka a středisko dopravy)
395 01, Pacov
IČO: 251 72 263

Kontakt

Telefon: 565 323 455,
E-mail: sompo@sompo.cz
Web: www.sompo.cz

Otevírací doba

  Provozní doba:   Příjem odpadu:
Po:  6.30 - 15 h     7.00 - 14.30 h
Út:   6.30 - 15 h     7.00 - 14.30 h
St:   6.30 - 15 h     7.00 - 14.30 h
Čt:   6.30 - 15 h     7.00 - 14.30 h
Pá:  6.30 - 15 h     7.00 - 14.30 h
So:             zavřeno
Ne:             zavřeno
Polední
přestávka:   vždy 11.15 - 11.45

O nás

SOMPO, a.s. - základní jmění 18 052 400,- Kč
117 akcionářů (obcí)

Sortiment

Seznam ukládaných odpadů kategorie „ostatní" i kategorie „nebezpečný" (zkrácený)

10 01 01       Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02       Popílek ze spalování uhlí

10 01 03       Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

12 01 21       Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

15 02 03       Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochr.oděvy neuvedené pod č.15 02 02

16 01 12       Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 19       Plasty

16 01 20       Sklo

17 06 01    „N" Izolační materiály s obsahem azbestu

17 06 05    „N" Stavební materiály obsahující azbest

 

16 11 02   Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzd.materiály z metalurgic.procesů neuved.pod č.16 11 01

16 11 04   Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č.16 11 03

16 11 06   Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod č.16 11 05

17 01 01   Beton

17 01 02   Cihly

17 01 03   Tašky a keramické výrobky

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramick.výrobků neuved.pod č.17 01 06

17 02 02   Sklo

17 02 03   Plasty

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08   Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

***17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

++20 01 02  Sklo

*20 01 11    Textilní materiály

++20 01 39  Plasty

20 02 02       Zemina a kameny

20 03 01       Směsný komunální odpad

20 03 03       Uliční smetky

20 03 06       Odpad z čištění kanalizace

+20 03 07    Objemný odpad

 

** Odpadní obaly (skupina 15 01) lze skládkovat pouze v případě, že prokazatelně neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro splnění povinnosti přednostního materiálového nebo energetického využití (průkazné důvody se popíší v příslušném Základním popisu odpadu, vč. založení případných dokladů).

*** nutno mít prohlášení původce, že odpad neobsahuje azbest. Prohlášení nutno archivovat min. 5 let (možno jmenovitě uvést v Základním popisu odpadu)

+ pouze nerecyklovatelné a nekompostovatelné odpady

++ mimo obaly, kompostovatelný a recyklovatelný odpad

 

Doprava a mechanizace

AVIA JNK - nosič kontejnerů 6 m3 - 8 m3 .
LIAZ TNL - nosič kontejnerů až 20 m3 .

 
Skládka - váha, příjem, evidence, třídírna druhot.surovin .
Sběrna odpadů - v samostatné hale .
Rampa pro příjem a nakládání druhotných surovin .

Provozní doba - středisko skládky:
pondělí - pátek    6:30 - 15:00
So - Ne:    individuelně lze dohodnout (dle množství odpadu)

Na koho se obrátit

Obchodní oddělení
Jiří Buřič
565 323 455 , 721 934 009
Vedoucí provozu
Ing. Radek Lapáček
565 321 101 , 724 859 767

Další adresy

Sídlo firmy:
SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov


Zařazení do kategorií