SpurnýREEF, s.r.o.

SpurnýREEF, s.r.o.

Provádíme injektážní sanace zdiva a sanace dřevních hmot.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SpurnýREEF, s.r.o.
Leštinská 978/34
789 01, Zábřeh
IČO: 06883346

Kontakt

E-mail: info@spurnyreef.cz
Web: www.spurnyreef.cz

O nás

Jsme zavedenou firmou na trhu již od roku 2004, která se soustředí pouze na sanační technologii. Naše firma má dvě divize a to divizi na sanaci zdiva a divizi na sanaci dřevních hmot.

Tudíž si troufáme tvrdit, že jsme jednou z nejefektivnějších firem, které poskytují sanační služby.

Sortiment

Diagnostika :

Diagnostika zdiva a celého objektu je velmi důležitá pro správnou funkci celé sanace.

 • zjištění materiálů stavby, sourodosti zdiva...
 • povrchové a hlubkové změření vlhkosti zdiva...
 • změření teploty zdiva a okolí (přetrvávající)
 • zjištění tepelných mostů a rosných bodů
 • celkové vyhodnocení průzkumu
 • návrh řešení sanací a opatření

Diagnostiku provádí odborně vyškolený technik s vysokoškolským vzděláním stavebního zaměření a dlouholetou praxi v oboru sanačních technologií.

Technik Vám na místě zdělí nejvhodnější technologii, popis prací a opatření. Na základě konzultace s Vámi, Vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulaci na provedenou sanaci. 

Návštěva technika, diagnostika s cenovou kalkulací jsou bezplatné!

Prováděné technologie :

Injektáže jsou obecně používanou technologií v sanační statice.

Jedná se o způsob, jak aplikací injektovatelným novým materiálem zvýšit kvalitativní vlastnosti sanovaného původního materiálu stavební konstrukce a to buď po stránce pevnostní nebo v odolnosti vůči pronikání vlhkosti.

Provádíme injektáže trhlin, dilatačních a pracovních spár, porezních materiálů – jak tlakově tak beztlakově. Způsobů a variant použití je celá řada a je nutné vycházet z dané řešené problematiky.

Doporučujeme a používáme injektovatelné, polymercementové speciální malty, cementové colcrety, silikonové emulze atd.

Těsnící a hydroizolační injektáž proti vzlínající vlhkosti :

Princip injektáže zdiva proti zemní vlhkosti spočívá v navrtání stavební konstrukce dle zvoleného technologické postupu. Po vyvrtání otvorů, které se provádí ve sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry cihel nebo dle skutečností, které určí technik na místě, se do těchto otvorů vloží a upevní injektážní pakry. Na tyto pakry se připojí hadice injektážního čerpadla. Pod tlakem, který je nedestruktivní, se do zdiva čerpadlem tlačí injektážní jednosložková polyuretanová hmota. Po styku injektážní hmoty s vlhkostí ve zdivu tato hmota začne reagovat - napěňovat, čímž vyplňuje dutiny a kapiláry ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Po vytvrdnutí hmoty se ve zdivu vytvoří mechanická bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti.

Zpevňovací injektáže :

Pro zpevňovací tlakové injektáže vyrábí a dodává firma Anton Vorek s.r.o. kompletní sortiment čerpadel, příslušenství (hadice, spojky...) a materiálů na bázi dvousložkových polyuretanových pryskyřic. Tyto dvousložkové polyuretanové pryskyřice vyrábíme a dodáváme i v napěňujicich verzích pro injektáže hydroizolační.

Nabízíme profesionální zařízení, výrobky a materiály pro zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Součástí tohoto sortimentu je také materiál pro těsnící a zpevňovací injektáž při důlních činnostech (certifikace VVUÚ Ostrava).

Cementové injektáže :

Pro cementové injektáže je naše firma SPELSAN profesionálně vybavena nejmodernější technologií a disponuje kompletním sortimentem zařízení, příslušenstvím (hadice, spojky...) ale také materiálem na bázi velmi jemně mletého cementu (Mikrocement) s plastifikátorem.

Nabízíme profesionální služby pro cementové, výplňové a zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Hydroizolační injektáže :

Tlakové a netlakové technologie jsou naprosto spolehlivé a účinné. Naše firma preferuje vysokotlakou injektáž daným prostředkem.

Kompletní technologie a použitý sanační prostředek musíme ale posuzovat jednotlivě na každou zakázku.

Technik musí vzít v potaz veškeré aspekty, posoudit stav a teprve potom můžeme navrhnout skutečně funkční technologii sanace.

Účelem je vytvořit 100% odizolování, které bude funkční bez kompromisů a s co nejmenčí stavební náročností.

Tekuté hydroizolační fólie :

Jedná se o systém dvousložkové PUR tekuté folie s penetrací a vyrovnávací stěrkou, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu.

Mají vynikající přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto
není nutná jejich zvláštní ochrana. Jsou vysoce odolné proti chemikáliím a lze je využívat i ve velice chemicky agresivním prostředí. Mají 100% vodotěsnost. 

Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle protokolu číslo 124034/1999 vhodné na protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze D(m/2/s) = 2,1.10/-12.

 

Doprava a mechanizace

Injektážní stroje

Reference

Reference

Kulturní a památkově chráněný komplex v Soběslavi na náměstí ze 17 stol., Střední škola stavební Lipník Nad Bečvou, Škola Dobšice, Škola Rejchartice, Gimnázium Velký Osek, SPŠ, SOU Litoměřice.

Kokořínské roubenky a dřevěnice, roubenky a dřevěnice na mělnicku, roubenky a dřevěnice v pohraničí, novostavby srubů, Dobrovíz - Praha, České Budějovice, obec Znojmo, obec Dobšice, obec Hodonín, obec Studánka, Obec Tachov, Horní Datyně.

A mnoho dalších...

Kvalita

Proč si vybrat právě nás ?

 • Jsme malou rodinnou firmou bez vedlejších kancelářských nákladů
 • Kompletní ochrana dřeva od jediného dodavatele
 • Technický servis
 • Kontrola jakosti dle DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ti letá tradice sanací a funkce firmy MABI
 • Standartní záruka 5 let, na určité technologie i 50 let
 • Vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií

Na koho se obrátit


Michal Spurný
605 776 376


Zařazení do kategorií