SQZ, s.r.o. - Laboratoř VHP Zbraslav

SQZ, s.r.o. - Laboratoř VHP Zbraslav

Zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur, odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SQZ, s.r.o. - Laboratoř VHP Zbraslav
K Výtopně 1226
156 00, Praha 5 - Zbraslav
IČO: 25743554

Kontakt

Telefon: 257 011 125,
Fax: 257 011 125
E-mail: duskova@sqz.cz
Web: www.sqz.cz

O nás

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i na stavbě v oblasti dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Ve zkušební laboratoři pracují pracovníci s mnohaletou praxí ve zkušebnictví. Operativnost provádění zkoušek mimo dosah zkušební laboratoře je na rozsáhlých projektech zajišťována z kontejnerových semimobilních laboratoří.

Sortiment

Měření v oblasti větrání a hygieny práce :

Pro splnění závazných požadavků při výstavbě podzemních staveb a při požadovaném měření povrchu.

Oblast měření :

    * prašnosti - celosměnná měření pro stanovení koncentrace frakcí poletavého prachu v pracovním ovzduší gravimetricky, se standartním přístrojovým vybavením pro daná měření

    * větrání - univerzálním měřícím přístrojem ALMEMO 2290-8 a sondami pro měření relativní vlhkosti a teploty vzuchu a anemometrické vrtulkové sondy pro rozsah měření 0,1 - 40 m.s-1

    * hluku - přístrojovým vybavením firmy Brüel & Kjaer, Dánsko. Jedná se o veškterá měření vyplývající z báňských a hygienických předpisů pro podzemní stavby, všetně hlukovách měření kolaudačních u dokončovaných staveb

    * plynných škodlivin - stavebních strojů zajíždějících do podzemí (viz. vyhl. ČBU č. 55/96) s přístrojem TESTO 343-3

 včetně zpracování a vyhodnocení naměřených a odebraných vzorků v laboratoři vybavené přesnými laboratorními vahami.

a dále :

 Projekce větrání podzemních děl - tunelů metra, silničních a  železničních tunelů včetně kolektorů a štol v době jejich realizace

 Zpracování hlukových studii jak z hlediska realizace výstavby (zařízení staveniště a provoz vlasrní stavby) tak z hlediska definitivní stavby.
 

 

Reference

Naše služby v referencích

Kvalita

Laboratoře  jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Splnění požadavků zákazníků zabezpečují tři laboratoře akreditované ČIA pro zkušební činnost ve stavebnictví a laboratoř VHP autorizovaná SZÚ pro měření hluku, prašnosti a chemických škodlivin.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí
Ing. Irena Dušková
+420 257 011 119, +420 607 519 376

Další adresy

Sídlo společnosti:
U místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc – Nová Ulice
Obchod, poptávky: obchod@sqz.cz


Skupina