SSBK - 27. mezinárodní sympozium SANACE 2017 a 3. mezinárodní konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ

Admin 09.03.2017

Termín konání: 18. - 19. 5. 2017 Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém sedmém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2017 a třetím ročníku konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017, které se budou konat ve dnech 18.–19. května 2017. V posledních dvou letech se sympozium Sanace i konference Popílky již snad natrvalo zabydlely v důstojných prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95, které jsou kombinací moderních prostor v historicky významném stavebním komplexu. Akce bude v tomto roce pořádána jako dvoudenní, slavnostní předání tradičních ocenění proběhne v historické aule fakulty v rámci společenského večera, který zakončí první den konání.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že sympozium SANACE 2017 i konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 budou probíhat současně, ve dvou paralelních sálech, které umožňují, aby si každý z účastníků zvolil pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program obou akcí se velmi vhodně doplňuje.

Sympozium SANACE 2017 se v letošním roce koná již po sedmadvacáté. Při svém vzniku si dalo za cíl seznamovat odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí, a tento cíl se s plným nasazením pokusí naplnit i tentokrát. Opět budou osloveny významné osobnosti se širokého spektra oboru, jak se praktické, tak akademické a výzkumné sféry, aby obohatily jednotlivé přednáškové sekce svými příspěvky.

TÉMA SYMPOZIA 2017: Sanace a rekonstrukce objektů v kontextu památkové ochrany

I letošní 27. ročník sympozia SANACE 2017 je členěn do tematických bloků které pokrývají celý rozsah průběhu sanací, a to od přípravných prací a diagnostiky přes průběh a realizaci sanace až po nové sanační materiály a nové technologické postupy sanací.

Ing. Věra Heřmánková Ph.D.
+420 773 190 932, +420 604 158 023
ssbk@email.cz, vera.hermankova@vutbr.cz

Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
+420 604 421 470
ondrej.anton@vutbr.cz

http://www.ssbk.eu/symposium/?conf=sanace