STAVORENOL s.r.o.

Recyklace stavebních odpadů a demolice, prodej stavebního materiálu a sypkých hmot. Doprava a mechanizace.

Adresa

STAVORENOL s.r.o.
Třanovice 284
739 53, Třanovice
IČ: 25895524

Provozní doba

Kontakt

Telefon 558 637 290
Mobil 602 568 752

Na koho se obrátit

Vedoucí služeb Ondřej Vankát
602 568 752


O nás

Společnost STAVORENOL, s.r.o. poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti recyklací stavebních odpadů, demolicí, prodeje stavebního materiálu, dopravy a zemních prací.

Typickými stavbami realizovanými společností STAVORENOL, s.r.o. jsou objekty rodinných domů, stavby obytné, občanské a průmyslové výstavby, nástavby, přístavby bytových a komerčních staveb, stavby liniové, komunikace a zpevněné plochy. Jedná se jak o novostavby tak i rekonstrukce.

Společnost STAVORENOL, s.r.o. je firma působící na regionálni úrovni a zaměstnává průměrně 50 pracovníků v takové profesní skladbě, která spolu se strojním a technickým vybavením firmy, umožňuje kompletní realizaci stavby dle požadavku investora.
 


Sortiment

 


Kvalita

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém enviromentáního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.


Certifikace