STAVORENOL s.r.o.

STAVORENOL s.r.o.


Recyklace stavebních odpadů a demolice, prodej stavebního materiálu a sypkých hmot. Doprava a mechanizace.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

STAVORENOL s.r.o.
Třanovice 284
739 53, Třanovice
IČO: 25895524

Kontakt

Telefon: 558 637 290
Mobil: 602 568 752
E-mail: ovankat@stavorenol.cz
Web: www.stavorenol.cz

O nás

Společnost STAVORENOL, s.r.o. poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti recyklací stavebních odpadů, demolicí, prodeje stavebního materiálu, dopravy a zemních prací.

Typickými stavbami realizovanými společností STAVORENOL, s.r.o. jsou objekty rodinných domů, stavby obytné, občanské a průmyslové výstavby, nástavby, přístavby bytových a komerčních staveb, stavby liniové, komunikace a zpevněné plochy. Jedná se jak o novostavby tak i rekonstrukce.

Společnost STAVORENOL, s.r.o. je firma působící na regionálni úrovni a zaměstnává průměrně 50 pracovníků v takové profesní skladbě, která spolu se strojním a technickým vybavením firmy, umožňuje kompletní realizaci stavby dle požadavku investora.

Sortiment

 

Kvalita

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém enviromentáního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí služeb
Ing. Ondřej Vankát
602 568 752

Další adresy

Sídlo společnosti:
STAVORENOL s.r.o.
Ostravská 555/24
737 01 Český Těšín


Zařazení do kategorií