TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Nabízíme vám naši práci a zkušenosti v těchto oblastech:

- výstavba a renovace inženýrských sítí bezvýkopovými

  technologiemi

- provádění řízených protlaků HDD ( horizontální řízené

  vrtání)

- směrově řízené protlaky kameninových trub

- protlaky ocelových chrániček

- vodohospodářské stavby

- zemní práce

- sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod

- nakládáním s odpady

- služby v oblasti hydrogeologie - posudky, čištění studní

- řezání vodním paprskem

- stavby bezdozvukových komor.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TALPA - RPF, s.r.o.
Holvekova 36
718 00, Ostrava - Kunčičky
IČO: 64615391

Kontakt

Telefon: 596 237 019,
E-mail: talparpf@talparpf.cz
Web: www.talparpf.cz

O nás

Na trhu působíme od roku 1991. Dobré technické vybavení a důkladná příprava jsou základem našich úspěchů i v obtížných podmínkách. Technologie, kterých užíváme, jsou voleny tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

Sortiment

Společnost TALPA-RPF, s.r.o. se zabývá:

1) bezvýkopovými technologiemi jako jsou:

- bezvýkopové výstavby inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, pokládky kabelů)

- řízené protlaky

- protlaky kameninových trub pro kanalizace

- protlaky ocelových chániček

- relining 

- svařování polyetylénového potrubí do DN 800

 

2) stavebními pracemi jako jsou:

- výstavba inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací

- výkopové práce a terénní úpravy

- prováděním vodohospodářských staveb

 

3) ekologickými službami jako jsou:

- sanace starých ekologických škod

- nakládání s odpady

- hydrogeologické průzkumy, posudky

- čištění studní

 

4) řezáním vodním paprskem zahrnuje:

- řezání vodním paprskem různých materiálů

- výstavby bezdozvukových komor

 

 1. Středisko Bezvýkopové technologie :
 • řízené protlaky
 • protlaky, protláčení
 • řízené horizontální vrtání, vodorovné vrtání
 • bezvýkopová výstavba inženýrských sítí
 • rekonstrukce a renovace inženýrských sítí - relining
 • vtahování potrubí
 • zatahování kabelů
 • provzdušňovací vrty - venting
 • drenážní vrty
 • řízené mikrotunelování
 • řízené podvrty

Protlaky využijete při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí :

 • vodovody
 • tlaková kanalizace
 • spádová kanalizace
 • plynovody
 • chráničky telekomunikačních a napěťových kabelů
 • kabelovody

 

                Podrobněji na stránkách: www.bezvykopu.cz

 

 

        2. Středisko Vodohospodářské stavby :

 • Vodohospodářské stavby  
 • Demolice - demolice staveb z betonu, železobetonu i z cihel.
 • Pozemní stavby - terénní úpravymodelace terénu, rekultivace území a sadové úpravy, přípravu pro  zpevněné plochy, komunikace, cyklistické stezky.
 • Výstavba inženýrských sítí - jsme komplexním dodavatelem staveb vodovodů a kanalizací
 • Výstavba a rekultivace skládek
 • Výkopové práce a terénní úpravy - práce pro liniové stavby stejně tak jako odstranění bahnitých nánosů rybníků, stavbu hrází a protipovodňových objektů
 • Nákladní doprava (i nebezpečné odpady) - zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou
 • Nadrozměrná přeprava – přeprava strojů až do 28 tun

 

       3. Středisko Nakládání s odpady a hydrogeologie :

 • Drcení a recyklace sutí, nabídka tříděných recyklátů
 • Hydrogeologické průzkumy
 • Hydrogeologické posudky pro stavební povolení
 • Průzkumy znečištění podzemních vod, zemin a objektů
 • Ekologické audity
 • Analýzy rizik
 • Sanace znečištění podzemních vod, zemin a staveb
 • Skládka odpadu, recyklační středisko a dekontaminační plocha v Dolním Bene

 

           4. Středisko Řezání vodním paprskem :

 

                V současné době máme k dispozici dva stroje pro řezání vodním paprskem. Vaši poptávku tak můžeme vyřídit velmi rychle a kvalitně.

 

        Umíme řezat a obrábět prakticky jakýkoliv materiál, který nepoškodí přímý kontakt s vodou:

 

 • všechny typy ocelí včetně kalených a nerezu, barevné kovy a slitiny - Vhodné použití: průmysl, náhradní díly, součástky do strojů.
 • plasty všech druhů včetně vrstvených a čirých (plexi, sklolaminát)
 • čiré i barevné sklo, lepené, vrstvené či jinak upravené
 • přírodní či umělé kameny, mramor, žulu, brusné kameny - Vhodné použití: dlažba náměstí, kolonády, namáhaná místa.
 • porcelán, keramiku včetně glazury - Vhodné použití: dekorativní zdobení koupelen, WC a budov.
 • dřevo, dřevotřísku, lamino, překližku
 • koberce, filc, textilie, kůži, koženku
 • pryž, těsnící materiály, kompozity - Vhodné použití: automobilový průmysl, instalatérství, náhradní díly.
 • reklamní materiály - řezání písem a logotypů - Vhodné použití: reklamní studia, reklamní materiály a informační systémy.

 

            Podrobněji na stránkách: www.rezeme-vodou.cz

Doprava a mechanizace

Technické informace a parametry našich strojů  - www.bezvykopu.cz

Vrtná zařízení jsou speciální vrtné soupravy pro horizontální vrty, které dokáží směrově naváděným, tzv. pilotním vrtem, podejít danou překážku, dále tento vrt rozšířit na žádaný průměr a nakonec do něj vtáhnout potrubí.

 

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. nabízí v rámci volné kapacity zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou - www.talparpf.cz