TALPA - VHS, s.r.o.

TALPA - VHS, s.r.o.

Jsme stavební společnost zaměřená na vodohospodářské stavby.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TALPA - VHS, s.r.o.
Holvekova 36
718 00, Ostrava - Kunčičky
IČO: 10726284

Kontakt

Telefon: 596 237 019
E-mail: talpavhs@talpavhs.cz
Web: www.talpavhs.cz www.talparpf.cz

Sociální sítě:  

O nás

Počátkem byl rok 1991. Těsně po sametové revoluci se sešli čtyři zakladatelé společnosti a plni mladistvého entuziasmu a nezbytné naivity vytvořili základní vizi, založili společnost s krásným jménem TALPA, zajistili financování nákupu prvního stroje, přijali prvého zaměstnance. Filosofie, na které jsme se v začátcích shodli, je platná dodnes – našim největším bohatstvím jsou naši lidé, kteří se při své práci snaží hledat nová řešení, používat nové technologie a být tak o krok před ostatními.

V roce 1995 jsme již byli v oblasti staveb pomocí bezvýkopových technologií i ve službách řezání vodním paprskem etablovaní a hledali jsme další možnosti rozvoje. Naše cíle však byly postaveny mnohem dále, než kam sahala ochota bankovních úředníků. Proto byla ve spolupráci s Regionálním podnikatelským fondem založena TALPA-RPF, která využila možností venture capital a brzy byla schopna nabízet další služby na poli ekologických zakázek. TALPA-RPF vyrostla v moderní firmu a zařadila se rychle mezi firmy střední velikosti. V roce 2002 byla účast Regionálního podnikatelského fondu ukončena a původní vlastníci jeho podíl vykoupili.

Jednotlivé divize měly v rámci společnosti vždy poměrně velkou samostatnost. Souviselo to s větší mírou pružnosti a efektivity jejich řízení, s vyšší mírou zodpovědnosti vedení divizí.  V současné době jsme tento princip posunuli dále a vytvořili dceřinou společnost TALPA-VHS, vedle Údržby pozemků a.s. již druhou ve struktuře společnosti TALPA-RPF.
 

Kde jsme se tu vzali ?

Vznikli jsme 1.4. 2021. Naše mateřská společnost TALPA-RPF oddělila svou stavební divizi a vložila ji společně s 25 lety našich zkušeností a se všemi našimi úspěchy, se všemi našimi zaměstnanci, se strojním vybavením i s referencemi našich staveb do právě založené společnosti TALPA-VHS. Takže můžeme říct, že máme 25 let zkušeností na stavebním trhu, a přesto se cítíme být mladí.

Sortiment

Mezi naše realizace patří rekonstrukce vodních nádrží, stavby protipovodňových hrází, jezů, přehrážek, balvanitých skluzů a rybích přechodů, sanace nátrží, opevnění a modelace koryta řek, provádění protipovodňových opatření, výstavba nádrží a poldrů.

Podobně významnou oblastí našich zakázek jsou stavby vodovodů a kanalizací, výstavby a sanace skládek, stavby bioplynových a čerpacích stanic, armaturních šachet, odlučovačů.  Pro českou energetiku provádíme výstavbu náhonů vodních elektráren, jejich odběrných a výustních objektů.

Pracovníci střediska s využitím těžké techniky rovněž realizují demolice staveb, následné terénní úpravy včetně založení trávníků a osázení stromy a keři.

Doprava a mechanizace

Strojní vybavení :

Naše strojní vybavení je optimalizováno pro provádění zemních prací velkého rozsahu. Naši lidé mají dostatek zkušeností pro přípravu území pro zakládání staveb, pro terénní úpravy a  modelace terénu, rekultivace území a sadové úpravy, přípravu pro zpevněné plochy, komunikace, cyklistické stezky.

Naše strojní vybavení je rovněž optimalizováno pro výkopové práce liniových staveb stejně jako pro odstranění bahnitých nánosů rybníků, staveb hrází, protipovodňových objektů, mokřadů a staveb pro zadržování vody v krajině.

 

Reference

Reference

Na koho se obrátit

Jednatelka společnosti
Bc.Lenka Kusová
725 124 498
Jednatel společnosti
Ing. Ivan Demjan
602 593 463
Vedoucí výroby TALPA - VHS, s.r.o.
Ing. Petr Tuček
602 570 422
Ředitel společnosti TALPA - VHS, s.r.o.
Ing. Vladimír Smolík
777 911 490


Zařazení do kategorií