TAPAS BOREK, s.r.o.

TAPAS BOREK, s.r.o.


Sutě a výkopky


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TAPAS BOREK, s.r.o.
Borek 74
277 14, Borek
IČO: 49549049

Otevírací doba

Pracovní doba :

pondělí - pátek

XI. – II. …. 6:30 – 15:00 hod
III. – X. .… 6:00 – 18:00 hod, nakládka pouze do 14:30
 

O nás

Štěrkopísek byl v zájmové oblasti na různých místech těžen v nepatrném množství odedávna soukromníky pro místní účely. V roce 1958 započal v lokalitě Proboštské jezero s těžbou ve velkém závod Těžba štěrkopísku n. p. Praha. Následně těžbu převzal Severokámen Liberec n.p., který také v roce 1965 vybudoval novou provozovnu a výrazně tak zkvalitnil výsledné produkty těžby. V roce 1975 celý provoz převzaly Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny Praha n.p., které pak byly v roce 1990 nahrazeny Štěrkovnami a pískovnami Praha s.p. V roce 1991 přešla celá provozovna do majetku Pražského průmyslu kamene s.p. až nakonec v roce 1994 v rámci procesu tzv. velké privatizace došlo k převzetí celé provozovny soukromou společností TAPAS BOREK s.r.o. Od 70. let 20. století dochází k postupné sanaci území zasaženého těžbou štěrkopísku. Výsledkem rekultivace území mají být jednak vodní plochy vzniklé těžbou, jednak zatravněné a zalesněné plochy vzniklé zavážením vytěženého území. K zavážení jsou používány inertní materiály.  Ukládka materiálů je prováděna na základě schváleného plánu rekultivace a příslušného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje.

Sortiment

 

CENY 2022

kusovitost

do 12,5 cm

do 50 cm

nad 50 cm

Druh

kód

mj.

j.cena

j.cena

j.cena

Výkopová zemina a kameny

170504

t

 135,-

-

-

Štěrk z železničního svršku

170508

t

  135,-

-

-

Odpadní štěrk a kamenivo

010408

t

  135,-

-

-

Odpadní písek a jíl

010409

t

  135,-

-

-

Odpady z řezání a broušení kamene

010413

t

  135,-

-

-

Beton

170101

t

  135,-

260,-

360,-

Cihelná suť čistá

170102

t

  135,-

260,-

360,-

Tašky a keramické výrobky

170103

t

  135,-

260,-

360,-

Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky

170107

t

  125,-

260,-

360,-

Asfaltové směsi bez dehtu

170302

t

  135,-

260,-

360,-

   

Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100,- Kč/t + DPH

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.

Dodavatel odpadu musí vyplnit Základní popis odpadu (formulář k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testu podle přílohy 10.1 a testu ekotoxicity podle přílohy 10.2 vyhovující ukazatelům dle sl.II vyhl. č. 294/2005 Sb.

Pro obousměrné vytížení poskytujeme slevy (bližší informace u vedoucího provozovny).

Doprava a mechanizace

Dopravní trasy :
- z Prahy po R/10 a II/331, nebo II/610
- lodní doprava po Vltavě a Labi s vplutím do provozovny Borek


Rekultivace vytěžených pozemků .

Na koho se obrátit

Obchodník
Ing. Lukáš Bouček
326 911 325, 326 911 092, 604 436 179
Obchodník
Ing. Vladimír Bouček
326 911 325

Ceník

Ceník 2022 (web)
Ceník 2022 (pdf)


Zařazení do kategorií