TAPAS BOREK, s.r.o.

TAPAS BOREK, s.r.o.

Sutě a výkopky


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TAPAS BOREK, s.r.o.
Borek 74
277 14, Borek
IČO: 49549049

Otevírací doba

Pracovní doba :

pondělí - pátek

XII. - II. .... 6:30 - 15:00 hod
III. - X. ..... 6:00 - 18:00 hod
XI. ........... 6:30 - 16:00 hod

Sortiment

 

CENY 2018

kusovitost

do 12,5 cm

do 50 cm

nad 50 cm

Druh

kód

mj.

j.cena

j.cena

j.cena

Výkopová zemina a kameny

170504

t

  85,-

-

-

Štěrk z železničního svršku

170508

t

  85,-

-

-

Odpadní štěrk a kamenivo

010408

t

  85,-

-

-

Odpadní písek a jíl

010409

t

  85,-

-

-

Odpady z řezání a broušení kamene

010413

t

  85,-

-

-

Beton

170101

t

  85,-

190,-

290,-

Cihelná suť čistá

170102

t

  85,-

190,-

290,-

Tašky a keramické výrobky

170103

t

  85,-

190,-

290,-

Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky

170107

t

  85,-

190,-

290,-

Asfaltové směsi bez dehtu

170302

t

  85,-

190,-

290,-

   

Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100,- Kč/t + DPH

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.

Dodavatel odpadu musí vyplnit Základní popis odpadu (formulář k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testu podle přílohy 10.1 a testu ekotoxicity podle přílohy 10.2 vyhovující ukazatelům dle sl.II vyhl. č. 294/2005 Sb.

Pro obousměrné vytížení poskytujeme slevy (bližší informace u vedoucího provozovny).

Doprava a mechanizace

Dopravní trasy :
- z Prahy po R/10 a II/331, nebo II/610
- lodní doprava po Vltavě a Labi s vplutím do provozovny Borek


Rekultivace vytěžených pozemků .

Na koho se obrátit

Obchodník
Ing. Lukáš Bouček
326 911 325, 326 911 092, 604 436 179
Obchodník
Ing. Vladimír Bouček
326 911 325

Ceník

ceník 2018


Zařazení do kategorií