TAPAS BOREK, s.r.o.

Sutě a výkopky

Adresa

TAPAS BOREK, s.r.o.
Borek 74
277 14, Borek
IČ: 49549049

Provozní doba

Pracovní doba :

pondělí - pátek

XII. - II. .... 6:30 - 15:00 hod
III. - X. ..... 6:00 - 18:00 hod
XI. ........... 6:30 - 16:00 hod

Kontakt

Telefon 326 911 092 , 326 911 325

Na koho se obrátit

Obchodník Ing. Lukáš Bouček
326 911 325, 326 911 092, 604 436 179

Obchodník Ing. Vladimír Bouček
326 911 325


Sortiment

 

CENY 2018

kusovitost

do 12,5 cm

do 50 cm

nad 50 cm

Druh

kód

mj.

j.cena

j.cena

j.cena

Výkopová zemina a kameny

170504

t

  85,-

-

-

Štěrk z železničního svršku

170508

t

  85,-

-

-

Odpadní štěrk a kamenivo

010408

t

  85,-

-

-

Odpadní písek a jíl

010409

t

  85,-

-

-

Odpady z řezání a broušení kamene

010413

t

  85,-

-

-

Beton

170101

t

  85,-

190,-

290,-

Cihelná suť čistá

170102

t

  85,-

190,-

290,-

Tašky a keramické výrobky

170103

t

  85,-

190,-

290,-

Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky

170107

t

  85,-

190,-

290,-

Asfaltové směsi bez dehtu

170302

t

  85,-

190,-

290,-

   

Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100,- Kč/t + DPH

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.

Dodavatel odpadu musí vyplnit Základní popis odpadu (formulář k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testu podle přílohy 10.1 a testu ekotoxicity podle přílohy 10.2 vyhovující ukazatelům dle sl.II vyhl. č. 294/2005 Sb.

Pro obousměrné vytížení poskytujeme slevy (bližší informace u vedoucího provozovny).


Doprava a mechanizace

Dopravní trasy :
- z Prahy po R/10 a II/331, nebo II/610
- lodní doprava po Vltavě a Labi s vplutím do provozovny Borek


Rekultivace vytěžených pozemků .