Václav Maurer - TAUM - rekultivace Obruby

Adresa

Václav Maurer - TAUM - rekultivace Obruby
Pískovna Obruby
294 03, Obruby
IČ: 46360646

Provozní doba

Pondělí až čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.

Pátek 7:00 - 12:00 hod.

Kontakt

Telefon 315 761 226
Fax 315 761 226
Mobil 603 253 914

Na koho se obrátit

Obchodník Václav Maurer
315 761 226

Odpovědný pracovník David Maurer
603 253 914


Sortiment

  • Zemina a kamení .................... 170504 ....... 85,- Kč/t
  • Vytěžená hlušina ..................... 170506 ....... 85,- Kč/t

 
Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky 294/2005 Sb.(příloha č.10 - Tabulka č.10.1.,Tabulka č.10.2.-II) je povinnost dodávat atesty o nezávadnosti materiálu a že žádný z ukazatelů nesmí překročit limitní hodnoty.