TBG PKS a.s. - provoz Bystřice nad Pernštejnem

TBG PKS a.s. - provoz Bystřice nad Pernštejnem


Betonárna je vybavena horizontálním mísícím zařízením typu PROBET-PR 1 ZR s řadovým zásobníkem kameniva a objemem míchačky 1 m³ a hodinovým výkonem 45 m³ . Provoz je plně automatizovaný. Pro zimní provoz je vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG PKS a.s. - provoz Bystřice nad Pernštejnem
Průmyslová 1414
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 28261976

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Bystřice nad Pernštejnem je jedním z provozů společnosti TBG PKS a.s.. Nachází se v ulici Průmyslová 1414 .

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206: např.  C8/10-C45/55
    
 • Cementové malty
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN73 6124

Doprava a mechanizace

Dopravu betonu zajišťuje betonárna vlastními autodomíchávači a prostřednictvím smluvních dopravců

 • autodomíchávače o velikosti bubnu: 4,5 m³ ; 9 m³

Čerpadla betonu

 

Kvalita

Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:9002. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí BETOTECH s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č. 1195, pracoviště Brno.

Certifikáty