Českomoravský beton, a.s., provoz Jindřichův Hradec

Českomoravský beton, a.s., provoz Jindřichův Hradec


Betonárna Jindřichův Hradec se nachází u hlavní komunikace spojující Jindřichův Hradec – Pelhřimov v areálu Stavcent a.s.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Jindřichův Hradec
Jarošovská 2217
377 01, Jindřichův Hradec
IČO: 49551272

Otevírací doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody.

Poptávkový formulář

O nás

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje přes 80 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

 • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
 • Pumpomixy
 • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
 • Stabilní čerpadla
 • Maltová čerpadla
 • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy 

Reference

 • Správní a provozní budova JH TRANS (Swietelsky, 2001)
 • Sportovní hala Jindřichův Hradec (město J.Hradec a firma Stavcent a.s., 2001, ze 2/3 monolitická konstrukce stavby 1200 m³ transportbetonu)
 • Hala Strojobal Střížovice (STAVING s.r.o. , 2003-4)
 • Hala KTW J. Hradec (BS-BUILD SERVIS s.r.o. , 2003)
 • Sportovní hala J. Hradec (STAVCENT a.s. , 2003)
 • Finanční úřad J. Hradec (STAVCENT a.s. , 2003-4)
 • Rekonstrukce zimního stadionu Soběslav (BETONGLETR , 2003)
 • Rekonstrukce mostů Dráchov (STRABAG a.s. , 2003-4)
 • Rekonstr. most N. Bystřice (SWIETELSKY s.r.o. , 2003)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Lukáš Chramosta
602 215 331
Míchač-strojník
František Adámek
606 686 206
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Vladimír Ouška, DiS.
602 304 726

Ceník

Ceník Jindřichův Hradec


Skupina