Českomoravský beton, a.s., provoz Krnov

Betonárna typ Liebherr R 1.0 s hodinovým výkonem 30 m³ čerstvého betonu. Provoz je celoroční, pro zimní období je betonárna vybavena ohřevem kameniva.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Krnov
Ve Vrbině 4
794 01, Krnov
IČ: 495 51 272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 15:30 nebo dle dohody

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Bc. Martin Mareš
602 593 326

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702

Míchač-dispečer Zdeněk Pechnik, Radek Jenáček
554 613 134 , 606 726 218


O nás

Betonárna Krnov je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v areálu průmyslové zóny Krnov.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 2× Mix 4,5 m³ (TATRA 815)
 • Mix 6 m³
 • Mix 9 m³

Čerpadla betonu

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava.


Certifikace