TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Mariánské Lázně

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Mariánské Lázně


Betonárna typ PEMAT 50 s hodinovým výkonem 40 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Mariánské Lázně
Stavební Mlýn 29
353 01, Mariánské Lázně
IČO: 62741276

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Mariánské Lázně je jedním z provozů společnosti TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Nachází se u hlavní komunikace ve směru Plzeň - Mariánské Lázně. Hned na samém začátku Mariánských Lázní se odbočí přes trať a sjede se do areálu kde je betonárna umístěna.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např. C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 6x Mix 8 m³
 • 3x Mix 7 m³ (terénní)

Čerpadla betonu

 

Reference

 • Opěrky řeky "Teplá" (JHP spol. s r.o., rekonstrukce komunikace v okolí řeky Teplé)
 • Nové Lázně (Chemobudowa Krakow, Nový lázeňský dům)
 • Lázeňský dům Paříž (firma Koryta, 2001, Rekonstrukce)
 • Stáčírna MATTONI (Berger Bohemia, 2000, Nová stáčírna minerálních vod)
 • Lázeňský dům Kriváň (Stavby a montáže Pardubice, 2000, Rekonstrukce)
 • Bázén - Kynžvart (Konstruktiva Konsit a.s., 2000)
 • Městské byty Mariánské Lázně (Marienbau s.r.o., Nová městská zástavba)
 • Zimní stadión města Mariánské Lázně (Pami - izol s.r.o., 2000, Nová plocha pod led)
 • Rekonstrukce kanalizace (AZ Sprint a.s. Sokolov, 2001, Rekonstrukce kanalizace - Velká Hleďsebe)
 • Opěrka potoka (Nowastav a.s., rekonstrukce)
 • Hotel Marienbad (Skybau s.r.o. , 2002-2004)
 • Hotel Olympia (Skaml s.r.o. , 2003)
 • Hotel ESPLANADE (České rybářství s r.o. , 2003)
 • Obchvat Veká Hleďsebe
 • Optimalizace trati Planá – Cheb
 • Lázeňské domy v Mariánských Lázních
 • Bytové domy Lázně Kynžvart
 • Bytové domy v Mariánských Lázních

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Na veškeré vyráběné betony má betonárna "Certifikát výrobku" dle ustanovení §10 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Protokoly vydal STAVCERT Praha. Veškeré třídy betonu mají platné Průkazní zkoušky. Výroba betonových směsí je odborně sledována ve firemní zkušebně a nezávislou akreditovanou laboratoří TEST FRONDL s.r.o. Laboratoř provádí zkoušky betonu: pevnost v tlaku, odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, vodotěsnost, mrazuvzdornost v klimakomoře a veškeré zkoušky čerstvého betonu a kameniva. V rámci ceny betonu jsou poskytovány všem odběratelům Kopie certifikátů, Prohlášení o shodě a Kontrolní zkoušky betonu v rozsahu platných norem (kontrolní zkoušky pevnosti v tlaku, mrazuvzdornosti a odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům).

Certifikáty