Českomoravský beton, a.s., provoz Nový Jičín

Betonárna Nový Jičín je provozem společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v Loučce u Nového Jičína v areálu Bochety. Jedná se o betonárnu typu Merko, která prošla v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí. Má automatický počítačem řízený provoz.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Nový Jičín
Loučka 68 - Bocheta
741 03, Nový Jičín
IČ: 495 51 272

Provozní doba

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Roman Volek
724 044 278

Míchač-disponent Robert Knop, Miroslav Tichánek
556 757 384 , 606 782 943

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702


O nás

Betonárna Nový Jičín je provozem společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v Loučce u Nového Jičína v areálu Bochety.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 2× mix 4,5 m³ (automix Tatra 815, plnění 4,5 m³ vybaveno pásovým dopravníkem dosah - délka 10 metrů -výška 3,5 metrů)
 • Mix 9 m³

Čerpadla betonu

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava.


Certifikace