Českomoravský beton, a.s., provoz Nymburk

Českomoravský beton, a.s., provoz Nymburk

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Nymburk
Dopravní 2098 (areál BUILDING SP)
288 02, Nymburk
IČO: 49551272

Poptávkový formulář

O nás

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Betonárna Nymburk je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v jižní části Nymburka poblíž hlavního tahu na Kolín a to v areálu společnosti BUILDING SP, spol. s r.o.

Betonárna disponuje technologií pro výrobu značkových výrobků skupiny Českomoravský beton: lité samonivelační směsi Anhyment, cementové pěny Poriment, čerstvé zdící malty Malmix.

Betonárna dodává vedle transportbetonu i beton pro prefa výrobu do společnosti BUILDING SP.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

TBG Slovensko, a.s. - středisko Betonpumpy a doprava

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

 • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
 • Pumpomixy
 • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
 • Stabilní čerpadla
 • Maltová čerpadla
 • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy 

Reference

 • Obchvat Nymburka
 • Plavební komory
 • Skladové haly
 • Obchodní centra
 • Bytové a rodinné výstavby

Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních akreditovaných laboratořích 1195 Betotech s.r.o. Laboratoř je vybavena pro všechny zkoušky betonu. Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti podle ISO 9002. Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/99 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodávané betony mají certifikát výrobku. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

ČSN EN ISO 9001 , ČSN OHSAS 18001:2008

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Ing. David Hospodka
602 529 413
Dispečink
Vlastimil Nymburský, Michal Svoboda, Petr Čálek
724 825 960
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Michal Kadrmas
499 773 208 , 602 120 621

Ceník

Ceník Nymburk


Skupina