Českomoravský beton, a.s., provoz Nymburk

Betonárna typ horizontální, 2 míchací jádra SUN s hodinovým výkonem 45 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Nymburk
Dopravní 2098 (areál BUILDING SP)
288 02, Nymburk
IČ: 49551272

Provozní doba

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Ing. David Hospodka
602 529 413

Technolog, BETOTECH s.r.o. Michal Kadrmas
499 773 208 , 602 120 621

Dispečink Vlastimil Nymburský, Michal Svoboda, Petr Čálek
724 825 960


O nás

Betonárna Nymburk je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v jižní části Nymburka poblíž hlavního tahu na Kolín a to v areálu společnosti BUILDING SP, spol. s r.o.

Betonárna disponuje technologií pro výrobu značkových výrobků skupiny Českomoravský beton: lité samonivelační směsi Anhyment, cementové pěny Poriment, čerstvé zdící malty Malmix.

Betonárna dodává vedle transportbetonu i beton pro prefa výrobu do společnosti BUILDING SP.


Sortiment

 • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
 • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
 • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 8 mm)
 • Vodostavební betony
 • Betony odolné agresivnímu prostředí
 • Lehké betony, pěnobetony a polystyrenbetony
 • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
 • Cementové malty dle STO-205/065/2001
 • Výroba značkových produktů:
  • samonivelační lité podlahové potěry na bázi síranu vápenatého ANHYMENT®
  • lité cementové výplňové a tepelně-izolační pěny PORIMENT®
  • čerstvé cementové zdící malty MALMIX®
  • betony velmi lehce zpracovatelné EASYCRETE®


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • Autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o užitečném objemu bubnu od 3 m³ až do 9 m³ (Smluvní partner ČMB a.s., středisko doprava)

Čerpadla betonu

 • Mobilní autočerpadla s délkou výložníku od 17 m do 58 m (Smluvní partner ČMB a.s., středisko čerpání)


Betonárna je horizontální se dvěmi planetovými míchačkami SUN o objemu 2 cbm a kapacitou výroby 60 m³/hod. Automatický, počítačem řízený systém CSE, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Pro zimní provoz je vybavena kotelnou s ohřevem teplé vody a uhřev skládky kameniva, která je plně zakryta a zateplena.
Řešení betonárny umožňuje plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách. Z ohledem na ekologii je betonárna vybavena recyklačním zařízením pro likvidaci zbytků čerstvého betonu.


Reference

 • Obchvat Nymburka
 • Plavební komory
 • Skladové haly
 • Obchodní centra
 • Bytové a rodinné výstavby


Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních akreditovaných laboratořích 1195 Betotech s.r.o. Laboratoř je vybavena pro všechny zkoušky betonu. Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti podle ISO 9002. Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/99 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodávané betony mají certifikát výrobku.

ČSN EN ISO 9001 , ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikace