Českomoravský beton, a.s., provoz Pelhřimov

Betonárna typ PEMAT TRANSKOMPAKT PM 50/155 s hodinovým výkonem 40 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Pelhřimov
Skrýšovská 2143 , P.O.Box 8
393 01, Pelhřimov
IČ: 49551272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 15:00, So 7:00 - 11:00 nebo dle dohody

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Miroslav Polánecký
723 365 743

Míchač-dispečer Zdeněk Duchan, Milan Pavliš
606 655 888 , fax: 565 321 895

Technolog, BETOTECH s.r.o. Vladimír Ouška, DiS.
384 320 105 , 602 304 726


O nás

Betonárna Pelhřimov je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1× Mix 8 m³
 • 1× Mix 9 m³
 • Sklápěčka (mercedes)

Čerpadla betonu

 • Swing M36

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.


Certifikace