Českomoravský beton, a.s., provoz Planá u Mariánských Lázní

Betonárna je vybavena 1 m³ míchacím jádrem SIMEN a hvězdicovým zásobníkem kameniva. Realný výkon se pohybuje v rozmezí 40 až 55 m³ za hodinu podle druhu vyráběného betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Planá u Mariánských Lázní
Nádražní ul.
348 15, Planá u Mariánských Lázní
IČ: 495 51 272

Provozní doba

Po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Marek Sláma, DiS.
602 545 468

Technolog, BETOTECH s.r.o. Jakub Smolík
476 105 198 , 602 642 443

Michač - disponent Miroslav Svoboda, Jozef Gregor
728 192 542


O nás

Betonárna Planá u M.L. je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v Plané v areálu společnosti DOSTAV Praha a.s. Betonárna je osazena jedním míchacím jádrem, o objemu 1 m3. Plně automatický řídící systémem CSE, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Součástí betonárny jsou 3 cementová sila a vážící pás kameniva s hvězdicovou skládkou kameniva. V případě potřeby je betonárna vybavena ohřevem záměsové vody pro zmní období, proto můžeme zaručit dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách.


Sortiment

  • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Lehké betony, pěnobetony a polystyrenbetony
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace


Doprava a mechanizace

Dopravu zajišťují smluvní autodomíchávači o objemu 6-8 m³.
Betonárna je pro zimní období vybavena vlastním zařízením pro ohřev záměsové vody.


Kvalita

Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanovením zákona č.: 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Most.


Certifikace