TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň


Betonárna typ LIEBHERR Betomix 2.0R s talířovou míchačkou o objemu 2 cbm s hodinovým výkonem 80 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň
Ke Karlovu 8
316 00, Plzeň - Bory
IČO: 62968432

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Plzeň je provozem společnosti TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.
Nachází se v průmyslové zóně na Borských polích v Plzni. V provozu je od roku 2000.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • MIX 4 m³
 • MIX 6 m³
 • MIX 8 m³

Čerpadla betonu

 

Reference

 • REUS - Borská pole (Techfloor, Stavební technologie, 2001)
 • Dálnice D 510/II (DsP, Strabag, Bögl a Krýsl, 2001)
 • Výstavby RD - Červený Hrádek (Stavpartner, 2001)
 • CHKZ Chlumčany (D - beton, 2001)
 • Garáže Vinice (Stavební investice Plzeň, 2001)
 • HELLER - Blovice (EMPEX, 2001)
 • Podlahy Škoda (Deltafloor, 2001)
 • MUK Tyršův sad (Bögl&Krýsl , 2002-3)
 • Hannah Czech, a.s. - administrativní budova (Skanska a.s. , 2002-3)
 • Elektrotechnická fakulta ZČU (Metrostav a.s. , 2003)
 • Řadové domy Litice - Dubová hora (Megas-P , 2001-3)
 • Dálniční obchvat D5-510/I.B - tunel vrchem Valík (Metrostav a.s. , 2003-4)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zároveň je zde nově zaveden systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.

Certifikáty