TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň

Betonárna typ LIEBHERR Betomix 2.0R s talířovou míchačkou o objemu 2 cbm s hodinovým výkonem 80 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., provoz Plzeň
Ke Karlovu 8
316 00, Plzeň - Bory
IČO: 62968432

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Plzeň je provozem společnosti TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.
Nachází se v průmyslové zóně na Borských polích v Plzni. V provozu je od roku 2000.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • MIX 4 m³
 • MIX 6 m³
 • MIX 8 m³

Čerpadla betonu

 

Reference

 • REUS - Borská pole (Techfloor, Stavební technologie, 2001)
 • Dálnice D 510/II (DsP, Strabag, Bögl a Krýsl, 2001)
 • Výstavby RD - Červený Hrádek (Stavpartner, 2001)
 • CHKZ Chlumčany (D - beton, 2001)
 • Garáže Vinice (Stavební investice Plzeň, 2001)
 • HELLER - Blovice (EMPEX, 2001)
 • Podlahy Škoda (Deltafloor, 2001)
 • MUK Tyršův sad (Bögl&Krýsl , 2002-3)
 • Hannah Czech, a.s. - administrativní budova (Skanska a.s. , 2002-3)
 • Elektrotechnická fakulta ZČU (Metrostav a.s. , 2003)
 • Řadové domy Litice - Dubová hora (Megas-P , 2001-3)
 • Dálniční obchvat D5-510/I.B - tunel vrchem Valík (Metrostav a.s. , 2003-4)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zároveň je zde nově zaveden systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu, jednatel společnosti
Ing. Roman Pánek
377 422 591 , 602 179 788
Míchač-dispečer
Jiří Těthal, Pavel Šůs
377 455 485 , 606 641 910
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Ing. Jiří Žáček
602 646 376

Ceník

Ceník Plzeň


Skupina