Českomoravský beton, a.s., provoz Příbram

Betonárna typ Stetter H2 - RS s mísícím zařízením BHS o objemu záměsi 2 m³ a hodinovým výkonem až 85 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Příbram
K Podlesí 598
261 01, Příbram
IČ: 49551272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

V sobotu dle dohody

Kontakt

Telefon 318 629 642
Fax 318 629 642
Mobil 724 361 525

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Ondřej Huml
724 361 525

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Žáček
602 646 376

Míchač-dispečer Zoltán Zvara, Jan Kadlec
724 068 315


O nás

Betonárna Příbram je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v Příbrami na Březových Horách. Betonárna je typu Stetter H2 - RS s mísícím zařízením BHS o objemu záměsi 2 m³ a hodinovým výkonem až 85 m³. Má automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby vytápěno, proto můžeme zaručit plynulé dodávky betonu i při nízkých teplotách. V případě potřeby garantujeme dodávky z jiných provozů Českomoravský beton a.s.. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • Mix 4,5 m³
 • Mix 8 m³

Čerpadla betonu

 


Reference

 •  


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.


Certifikace